Nyhetsartikkel

Muskelmasse hos menn midt i livet og risiko for fremtidig hjertesykdom

Å holde muskelmassen ved like kan være positivt for hjertehelsen og bidrar til å forebygge hjerteinfarkt og slag, ihvertfall hos menn.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Det konkluderer forskerne av en studie som ble publisert i tidsskriftet Journal of Epidemiology & Community Health i november 20191.

Fra vi er i midten av trettiårene reduseres muskelmassen vår med omtrent tre prosent per tiår. Muskelmassen spiller en viktig rolle for en rekke metabolske prosesser. Det aldersbetingede muskeltapet er forbundet med blant annet uførhet og høyere risiko for død.
Tidligere forskning har antydet at tap av muskelmasse er forbundet med økt risiko for slag og hjerteinfarkt, men disse studiene har sett på personer med eksisterende hjertesykdom.

Forskerne bak den aktuelle studien ønsket å finne ut om andel muskelmasse også kan si noe om risikoen for hjertesykdom hos personer uten eksisterende hjertesykdom.

Les også: Styrketrening

Studien varte i ti år

Studien hadde totalt 2020 deltagere. Deltagerne var greske, og halvparten var menn. 1019 av deltagerne var 45 år eller eldre. Informasjon om deltagerne ble samlet inn i en tiårsperiode. Studien startet i 2001.

I begynnelsen av studien svarte deltagerne på en rekke spørsmål, deriblant om kosthold og om hvor aktive de var. Det ble målt nivå av sirkulerende fettstoffer i blodet, blodtrykk, vekt, og andel muskelmasse. I slik sammenheng ser man andelen muskler på kroppen opp imot andelen fett vi har på kroppen. Har man høy andel muskler, har man lavere andel fett.

I perioden studien varte, ble 271 personer – altså litt under 27 prosent, hjertesyke. Menn hadde omtrent fire ganger høyere risiko for å utvikle hjertesykdom enn kvinner. Dette var etter å ha korrigert for andre faktorer som kunne påvirket resultatet.

Gunstig med høy andel muskelmasse

Forfatterne fant at andel muskelmasse deltagerne hadde, virket inn på risikoen.

Den tredjedelen av deltagerne som hadde høyest andel muskelmasse, hadde 81 prosent lavere sannsynlighet for å få hjerteinfarkt og slag, enn de som hadde lavest andel muskelmasse. Forekomst av høyt blodtrykk, diabetes type 2, og fedme, var også lavere blant de med mest muskelmasse.

Personer i denne gruppen var oftere yngre, de var menn, og de røykte. De var også mer aktive, hadde høyere inntekt og fulgte oftere Middelhavsdietten, eller hadde kosthold som lignet på dette.

Etter å ha justert for andre faktorer og utført en mer detaljert analyse, var andel muskelmasse fortsatt forbundet med lavere risiko for hjertesykdom. Dette var uavhengig av kosthold, inntekt, utdanning, kjente risikofaktorer, og diabetes hos de som var over 45 år. De positive resultatene fant de kun hos menn.

Kjønnsforskjellen kan delvis forklares ved at menn har høyere andel muskler i utgangspunktet, og hormonelle forskjeller i aldringsprosessen.

Observasjonsstudie

Studien er en såkalt observasjonsstudie, og kan derfor ikke fastslå årsak. Forfatterne understreker at det er viktig å se nærmere på hva slags innvirkning andel muskelmasse har på hjertehelsen. Å forebygge det aldersbetingede tapet av muskelmasse kan ha en positiv innvirkning på hjertehelsen, konkluderer forfatterne.

Periodisk trening, inkludert styrketrening og et proteinrikt kosthold, kan bidra til å bevare muskelmassen når vi blir eldre.

Les også: Styrketrening for eldre

Kilder

Referanser

  1. Tyrovolas S, Panagiotakos D, Georgousopoulou E et al.. Skeletal muscle mass in relation to 10 year cardiovascular disease incidence among middle aged and older adults: the ATTICA study. Tyrovolas S, Panagiotakos D, Georgousopoulou E et al. 2019. jech.bmj.com