Informasjon

Nasjonale råd om fysisk aktivitet

Helsedirektoratet har gjennom et nordisk samarbeid laget anbefalinger om fysisk aktivitet.

Temaside om Korona

Helsedirektoratet publisert i 2014 nasjonale råd om Fysisk aktivitet for barn, unge, voksne, eldre og gravide1.

Anbefalinger for barn og unge

  • Barn og ungdom bør være fysisk aktive minimum 60 minutter hver dag. Aktiviteten bør være av moderat eller høy intensitet. Minst tre ganger i uken bør aktiviteter med høy intensitet som gir økt muskelstyrke og styrker skjelettet, inkluderes.
  • Fysisk aktivitet utover 60 minutter daglig gir ytterligere helsegevinster.
  • Reduser stillesitting.

Aktivitetene bør være så allsidige som mulig for å sikre optimal utvikling av den fysiske formen, herunder påvirke fysiologiske trekk og kvaliteter som kondisjon, muskelstyrke, fleksibilitet, fart, bevegelighet, reaksjonstid og koordinasjon. Variert fysisk aktivitet gir mulighet til å utvikle både fin- og grovmotoriske ferdigheter. Regelmessig fysisk aktivitet har videre positiv effekt på psykisk helse, konsentrasjon og læring.

Neste side