Nyhetsartikkel

Nybegynnere som løper maraton får stor bedring i hjertehelse

Nybegynnere som har brukt et halvt år på maratonforberedelser, kan oppleve en betydelig reduksjon i arteriestivhet og blodtrykk med redusert risiko for å få hjerteinfarkt og hjerneslag.

Temaside om Korona

Det viser en forskningsstudie publisert i Journal of the American College of Cardiology1.

Deltagerne i studien var 138 friske mennesker som løp London Marathon for første gang i 2016 eller 2017. De var alle nybegynnere med lite løpeerfaring fra før.

Kun friske menn og kvinner var inkludert i studien, og gjennomsnittsalderen var 37 år. Treningsperioden fram mot maraton bestod av tre løptreninger i uka. 

Stivhet i arterien

Før deltagerne startet forberedelsene til maraton, målte forskerne stivheten i deltagernes aorta - hovedpulsåren som fører blodet fra hjertet og ut i kroppen.

Etter fullført maraton ble deltagerne undersøkt på samme måte en gang til. 

Økt stivhet i arterien er ifølge NHS.uk2 knyttet til økt risiko for høyt blodtrykk og hjertesykdom, samtidig som det blir sett på som et tegn på aldring. 

Da deltagerne ble underøkt etter treningsperioden med det påfølgende maratonløpet, så forskerne store forbedringer i blodtrykket og stivhet i arteriene.

Arterier stivner normalt med alderen, men i denne studien konkluderer forskerne med at trening kan reversere eller begrense skaden.

I sitt sammendrag av studien skriver forskerne at trening for og fullføring av et maraton reduserer blodtrykket og aortastivhet i en slik grad at det tilsvarer en fire års reduksjon i vaskulær (biologisk) alder. De presiserer at dette skjer ved relativt lav treningsintensitet, og at de største forbedringene ble sett hos de deltagerne som var eldst og løp sakte. 

Løping ikke for alle

NHS.uk omtaler dette som en interessant studie som viser effekten trening kan å ha på blodtrykket og funksjonen til arteriene. 

At aereob trening er gunstig for å forebygge hjerte- og karsykdom er ikke noe nytt. Det er også kjent at arteriell stivhet er knyttet til økt risiko for høyt blodtrykk og hjertesykdom. At aerob trening reduserte denne stivheten, gir mening i så måte. 

Som nevnt var dette 138 deltagere som trente og fullførte London maraton. Det var langt flere som var rekruttert til studien, men bare 58 prosent fullførte treningen og maratonløpet. Dette kan tyde på at maratonløping ikke er for alle. Men andre treningsformer som sykling, svømming eller turgåing kan være like bra som løping. 

Så er spørsmålet om hva denne endringen har å si for hjertehelsa på sikt. NHS skriver i sin omtale av studien at til tross for de positive resultatene om nedsatt aorta-stivhet, er det usikkert hva dette betyr for hjerte- og karsykdommer og risiko for sykdom på lengre sikt. Trening så ut til å ha minimal effekt på den første delen av aorta - der den forlater hjertet, og det er ikke klart hva dette vil bety for helsa vår. 

Kilder

Referanser

  1. Bhuva A, D´Silva A, et.al. Training for a First-Time Marathon Reverses Age-Related Aortic Stiffening. Journal of the American College of Cardiology 2019. doi:https://doi.org/10.1016/j.jacc.2019.10.045
  2. https://www.nhs.uk/news/lifestyle-and-exercise/could-running-marathon-make-your-blood-vessels-younger/