Nyhetsartikkel

Økt andel muskelmasse kan ha beskyttende effekt mot Alzheimers sykdom

En høy andel muskelmasse kan ha beskyttende effekt mot Alzheimers sykdom, mens andelen av fett på kroppen ikke ser ut til å påvirke risikoen for å utvikle sykdommen.

Dette ifølge en stor studie som ble publisert i tidsskriftet BMJ Medicine i juni 20231.

En rekke studier har funnet at fedme er forbundet med økt risiko for Alzheimers sykdom. Dette kan muligens forklares av økt inflammasjon, insulinresistens og høyere andel i fettvev av et protein som er skadelig for hjernehelsen.

Lavere andel muskelmasse er også forbundet med høyere risiko for sykdommen, men det er ikke klart om dette kommer før sykdommen debuterer, eller om mindre muskelmasse er noe man ser etter at sykdommen har startet.

For å finne ut mer om dette brukte forskerne en teknikk som kalles mendelsk randomisering. Denne teknikken bruker genetiske varianter som indirekte faktorer, i denne sammenhengen muskelmasse, for å få genetiske bevis til støtte for et bestemt resultat. I denne studien gjaldt dette risiko for Alzheimers sykdom.

Studien

Informasjonen hentet de fra UK Biobank. Dette inkluderte en samling av 21 982 personer med og 41 944 personer uten Alzheimers sykdom. En annen gruppe med 7 329 personer med og 252 879 personer uten Alzheimers.

Forfatterne fant at 584 genetiske varianter var forbundet med ren muskelmasse. Ingen av disse var forbundet med sårbårhet for Alzheimers sykdom.

Totalt var større andel muskelmasse forbundet med en moderat, men statistisk robust, reduksjon i risiko for Alzheimers sykdom. Funnene ble gjenskapt i en annen delstudie.

Tilbakeviser at fedme har stor innvirkning

Høy muskelmasse var også forbundet med bedre ytelse på kognitive oppgaver, men dette forklarte ikke den beskyttende effekten muskelmasse har på Alzheimers sykdom.

- Andel fett på kroppen var heller ikke forbundet med risiko for Alzheimers sykdom, men det var forbundet med dårligere ytelse på kognitive oppgaver, sier forskerne i en pressemelding om studien.

Funnene tilbakeviser dermed at andelen fett på kroppen har stor innvirkning på risikoen for sykdommen. Det er viktig å skille mellom muskelmasse og fettmasse når man undersøker effekten fedme har på helsen, sier de videre.

Forskerne understreker at det er behov for mer forskning på dette området. Men de konkluderer med at dersom fremtidige studier støtter funnene de har fått, kan folkehelsetiltak som har som mål å få folk til å øke muskelmassen gjennom trening, muligens føre til at sykdomsbyrden blir mindre.

Kilder

Referanser

  1. Daghlas I, Nassan M, Gill D. Genetically proxied lean mass and risk of Alzheimer’s disease: mendelian randomisation study. BMJ Medicine 2023. bmjmedicine.bmj.com