Nyhetsartikkel

Overgangsalder: Lagspill effektivt for bedre hjertehelse

Lagspill med høy intensitet kan bedre blodtrykket, redusere farlig fett og gi bedre hjertehelse blant kvinner med høyt blodtrykk.

Selv flere år etter overgangsalderen inntreffer kan intens fysisk aktivitet, som fotball eller annen lagidrett, bedre kvinners hjerte- og karhelse. 

Det konkluderer en studie utført ved Københavns Universitet og som er publisert i tidsskriftet American Journal of Physiology - Regulatory, Integrative and Comparative Physiology.1

I overgangsalderen taper kvinner østrogen. Dette øker risikoen for utvikling av hjerte- og karsykdom og nedsetter evnen til å ha god effekt av trening. 

Men forskningen fra Danmark viser at kvinner som er ferdig med overgangsalderen, kan få store helsefordeler av å spille fotball to ganger i uka. 

To treninger i uka

Forskerne inkluderte kvinner med både høyt blodtrykk og normalt blodtrykk i studien. Begge gruppene deltok på fotballtreninger to ganger i uka. 

Resultatene etter endt studieperiode var lovende: 

For kvinnene med høyt blodtrykk førte fotballtreningen til at blodkarene ble mindre stive, som igjen førte til lavere blodtrykk. Blodtrykket falt med 15 (systolisk) og 9 (diastolisk) mmHg hos kvinnene med høyt blodtrykk.

Forskerne skriver i en nyhetsmelding2 at dette er en markant reduksjon og tilsvarer en nedgang i dødelighetsrisiko med mer enn 40 prosent for hjerteinfarkt. 

I den andre gruppen hadde kvinnene normalt blodtrykk, men i den høye enden av normalområdet. Også de opplevde markant fall i blodtrykket etter endt treningsperiode. 

Thomas P. Gunnarsson er en av forskerne bak studien og sier til nyhetsmeldingen at det er godt nytt at bare to treninger i uka kan ha så stor effekt på kvinners helse. 

- Studien viser at lagspill som trening for kvinner etter overgangsalder er en så effektiv treningsform at det med bare to treninger i uka gir merkbare resultater både på blodtrykk, karfunksjon og kroppssammensetning.

Mindre farlig fett

Et annet funn ved studien var at kvinnene fikk en markant reduksjon (10 prosent) av det farlige fettet rundt indre organer. Den samlede fettmassen falt med et halvt kilo. 

Ifølge professor Jens Bangsbo, som er leder ved "Center for Holdspil og Sundhed" ved Københavns universitet er det bemerkelsesverdig at en gruppe kvinner uten erfaring med aktiviteten oppnår så gode resultater. Særlig siden innsatsen ikke var større.

Han mener studien underbygger at det å delta i lagspill har mange helseeffekter. Han sier det er vesentlig å merke seg at ingen av kvinnene har tidligere erfaring med fotball - de oppnådde likevel gode resultater.

Forskerne mener funnene gir økt kunnskap om mekanismene som er involvert i høyt blodtrykk blant kvinner i overgangsalderen. Og også om hvilke treningsformer som effektivt kan motvirke de negative konsekvensene relatert til tap av østrogen i overgangsalderen.

Redaksjonell kommentar

Blodtrykksreduksjon utgjør et sentralt resultat i denne studien. Det kan se ut som om blodtrykket ble målt en gang ved inklusjon i studien. I klinikken ser man ofte at det måles høyere blodtrykk i starten og at blodtrykket ved senere kontroller går ned uten annen intervensjon. Et slikt fenomen kunne bidratt til å forklare noe av nedgangen i blodtrykk i denne studien.

Kilder

Referanser

  1. Gunnarsson T, Ehlers T, et.al. Hypertension is associated with blunted NO-mediated leg vasodilator responsiveness that is reversed by high-intensity training in postmenopausal women. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 2020. doi:10.1152/ajpregu.00170.2020 DOI
  2. https://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/2020/11/motiverende-holdspil-saenker-blodtrykket-hos-kvinder-efter-overgangsalderen/