Nyhetsartikkel

Overoppheting ved trening

Overoppheting forårsaket av hard trening eller hardt arbeid i varme omgivelser, kan gi symptomer som høy puls, rask pust, svimmelhet, kvalme og muskelkramper. Overser du kroppens signaler, risikerer du å bli alvorlig syk.

I USA er heteslag den hyppigste årsaken til dødsfall hos unge idrettsutøvere. Den høyeste forekomsten (i USA) er blant amerikanske fotballspillere. Undersøkelser har vist at de fleste av tilfellene der amerikanske fotballspillere døde av heteslag, skjedde under trening om sommeren, når utøverne var i dårligere form enn ellers i sesongen, og ved høy temperatur og høy luftfuktighet.

Ved overoppheting øker kroppstemperaturen på grunn av at du blir for varm når du trener. Normal kroppstemperatur er omtrent 37 grader. Mange av kroppens prosesser fungerer bare godt innenfor det som regnes som normal kroppstemperatur.

Ved overoppheting kan kroppstemperaturen være opp til 40 grader. Heteslag er når kroppstemperaturen er over 40 grader.

Overskuddsvarme kvitter vi oss med blant annet gjennom å svette, og ved å sende mer blod til hud, armer, bein og hode. Dersom det ikke er nok til å kjøle ned kroppen, vil kroppstemperaturen øke.

Å trene i varme omgivelser øker risikoen for overoppheting, men luftfuktighet spiller en enda større rolle. Dersom det er høy luftfuktighet, kan ikke kroppen bruke svette til å kjøle seg ned.

Selv om noen er mer utsatt for overoppheting enn andre, kan overoppheting ramme ellers friske utøvere, selv i relativt kjølige omgivelser.

Overoppheting er mindre alvorlig enn heteslag, men overoppheting kan føre til heteslag dersom du ikke gjør noe for å stanse overopphetingen og kjøle ned kroppen.

Les også vår artikkel om heteslag

Symptomer på overoppheting og heteslag

 • Høyere kroppstemperatur
 • Høy puls
 • Rask pust
 • Dehydrert
 • Svimmelhet
 • Kvalme, oppkast
 • Diaré
 • Hodepine
 • Svakhetsfølelse/slapphet
 • Muskelkramper
 • Forvirring
 • Koordinasjonsproblemer
 • Lavt blodtrykk
Neste side