Nyhetsartikkel

Overoppheting ved trening

Temaside om Korona

Behandling av overoppheting

Den viktigste behandlingen består i å avslutte aktiviteten straks symptomene oppstår og trekke unna varmen til et kjøligere område. Drikk dersom du klarer å drikke, og du ikke er kvalm. Fjern unødige klær og eventuelt beskyttelsesutstyr. Ligg på ryggen med beina hevet. Sørg for at noen holder øye med deg. Overvåk kroppstemperatur, mental tilstand og vitale tegn. Vurder nedkjøling med for eksempel omslag av håndklær med is/håndklær som er bløtt i kaldt vann.

Mange blir bedre i løpet av en time eller to. Dersom du ikke opplever å bli bedre, eller symptomene blir verre, må du ta kontakt med lege.

Ifølge American College of Sports Medicine er det ikke fullt ut forstått hvordan tilstander knyttet til høy kroppstemperatur på grunn av trening (overoppheting og heteslag) utvikles, eller i hvilken rekkefølge. Noen tåler varme, dehydrering og høy temperatur godt og ser ut til å være upåvirket, mens andre må avbryte aktivitet i det som relativt sett er mindre krevende forhold.

Pasienthistorier (anekdoter og kasuistikker) tyder på at noen kan utvikle symptomer på symptomatisk høy temperatur i løpet av 30 til 60 minutter ved sykkelritt i varme, fuktige omgivelser, uten noen klare symptomer på dehydrering eller overoppheting.

Nesten alle med treningspåført heteslag er bleke og gjennomvåte av svette når de kollapser. Ved heteslag som ikke har oppstått på grunn av trening, er det vanligere å være tørr, varm og rød i huden.

Du bør ikke trene dersom du har feber eller infeksjonssykdom, diarè, eller oppkast.

Forrige side Neste side