Nyhetsartikkel

Overoppheting ved trening

Temaside om Korona

Risiko for overoppheting og heteslag ved trening

Risikoen for overoppheting og heteslag øker særlig dersom man har flere av risikofaktorene samtidig:

 • Langvarig eksponering for varme og høy luftfuktighet
 • Dårlig fysisk form
 • Tidligere har blitt dårlig av å oppholde deg i eller trene i varme omgivelser
 • Mangler tilvenning til varme omgivelser
 • Dehydrering
 • Søvnmangel
 • Mye klær/beskyttelsesutstyr
 • Er overdrevent motivert
 • Har drukket alkohol
 • Fedme
 • Kronisk sykdom
 • Nedsatt evne til å svette

Enkelte grupper er mer utsatt enn andre. Dette gjelder personer med kronisk sykdom, ved bruk av noen typer medisin og tilskudd, og barn og eldre over 65 år. Nedkjøling er svekket hos menn over 40 år, sammenlignet med yngre menn.

Det finnes ingen klare retningslinjer for når man kan gjenoppta aktivitet etter å ha vært overopphetet, men sunn fornuft tilsier minst 24 timer med ro etter at symptomene har gått tilbake.

Det kan være vanskelig å skille overoppheting fra tidlige tegn på heteslag. Tidlige tegn på heteslag kan være at man blir klumsete, snubler, har hodepine, kvalme og svimmelhet. Disse tegnene kan utvikle seg til apati, forvirring og svekket bevissthet.

Overoppheting og heteslag kan oppstå også ved trening i relativt kjølige omgivelser - helt ned til åtte grader celcius. Da kan årsaken være infeksjonssykdommer, medisinbruk, at man er i utilstrekkelig fysisk form eller har dårlig tilpasning til varme. 

Ubehandlet kan heteslag føre til blant annet multisystem organskade, rabdomyolyse, og død.

Forrige side Neste side