Nyhetsartikkel

Overoppheting ved trening

Overoppheting forårsaket av hard trening eller hardt arbeid i varme omgivelser, kan gi symptomer som høy puls, rask pust, svimmelhet, kvalme og muskelkramper. Overser du kroppens signaler, risikerer du å bli alvorlig syk.

Temaside om Korona

I USA er heteslag den hyppigste årsaken til dødsfall hos unge idrettsutøvere. Den høyeste forekomsten (i USA) er blant amerikanske fotballspillere. Undersøkelser har vist at de fleste av tilfellene der amerikanske fotballspillere døde av heteslag, skjedde under trening om sommeren, når utøverne var i dårligere form enn ellers i sesongen, og ved høy temperatur og høy luftfuktighet.

Ved overoppheting øker kroppstemperaturen på grunn av at du blir for varm når du trener. Normal kroppstemperatur er omtrent 37 grader. Mange av kroppens prosesser fungerer bare godt innenfor det som regnes som normal kroppstemperatur.

Ved overoppheting kan kroppstemperaturen være opp til 40 grader. Heteslag er når kroppstemperaturen er over 40 grader.

Overskuddsvarme kvitter vi oss med blant annet gjennom å svette, og ved å sende mer blod til hud, armer, bein og hode. Dersom det ikke er nok til å kjøle ned kroppen, vil kroppstemperaturen øke.

Å trene i varme omgivelser øker risikoen for overoppheting, men luftfuktighet spiller en enda større rolle. Dersom det er høy luftfuktighet, kan ikke kroppen bruke svette til å kjøle seg ned.

Selv om noen er mer utsatt for overoppheting enn andre, kan overoppheting ramme ellers friske utøvere, selv i relativt kjølige omgivelser.

Overoppheting er mindre alvorlig enn heteslag, men overoppheting kan føre til heteslag dersom du ikke gjør noe for å stanse overopphetingen og kjøle ned kroppen.

Les også vår artikkel om heteslag

Symptomer på overoppheting og heteslag

 • Høyere kroppstemperatur
 • Høy puls
 • Rask pust
 • Dehydrert
 • Svimmelhet
 • Kvalme, oppkast
 • Diaré
 • Hodepine
 • Svakhetsfølelse/slapphet
 • Muskelkramper
 • Forvirring
 • Koordinasjonsproblemer
 • Lavt blodtrykk

Behandling av overoppheting

Den viktigste behandlingen består i å avslutte aktiviteten straks symptomene oppstår og trekke unna varmen til et kjøligere område. Drikk dersom du klarer å drikke, og du ikke er kvalm. Fjern unødige klær og eventuelt beskyttelsesutstyr. Ligg på ryggen med beina hevet. Sørg for at noen holder øye med deg. Overvåk kroppstemperatur, mental tilstand og vitale tegn. Vurder nedkjøling med for eksempel omslag av håndklær med is/håndklær som er bløtt i kaldt vann.

Mange blir bedre i løpet av en time eller to. Dersom du ikke opplever å bli bedre, eller symptomene blir verre, må du ta kontakt med lege.

Ifølge American College of Sports Medicine er det ikke fullt ut forstått hvordan tilstander knyttet til høy kroppstemperatur på grunn av trening (overoppheting og heteslag) utvikles, eller i hvilken rekkefølge. Noen tåler varme, dehydrering og høy temperatur godt og ser ut til å være upåvirket, mens andre må avbryte aktivitet i det som relativt sett er mindre krevende forhold.

Pasienthistorier (anekdoter og kasuistikker) tyder på at noen kan utvikle symptomer på symptomatisk høy temperatur i løpet av 30 til 60 minutter ved sykkelritt i varme, fuktige omgivelser, uten noen klare symptomer på dehydrering eller overoppheting.

Nesten alle med treningspåført heteslag er bleke og gjennomvåte av svette når de kollapser. Ved heteslag som ikke har oppstått på grunn av trening, er det vanligere å være tørr, varm og rød i huden.

Du bør ikke trene dersom du har feber eller infeksjonssykdom, diarè, eller oppkast.

Risiko for overoppheting og heteslag ved trening

Risikoen for overoppheting og heteslag øker særlig dersom man har flere av risikofaktorene samtidig:

 • Langvarig eksponering for varme og høy luftfuktighet
 • Dårlig fysisk form
 • Tidligere har blitt dårlig av å oppholde deg i eller trene i varme omgivelser
 • Mangler tilvenning til varme omgivelser
 • Dehydrering
 • Søvnmangel
 • Mye klær/beskyttelsesutstyr
 • Er overdrevent motivert
 • Har drukket alkohol
 • Fedme
 • Kronisk sykdom
 • Nedsatt evne til å svette

Enkelte grupper er mer utsatt enn andre. Dette gjelder personer med kronisk sykdom, ved bruk av noen typer medisin og tilskudd, og barn og eldre over 65 år. Nedkjøling er svekket hos menn over 40 år, sammenlignet med yngre menn.

Det finnes ingen klare retningslinjer for når man kan gjenoppta aktivitet etter å ha vært overopphetet, men sunn fornuft tilsier minst 24 timer med ro etter at symptomene har gått tilbake.

Det kan være vanskelig å skille overoppheting fra tidlige tegn på heteslag. Tidlige tegn på heteslag kan være at man blir klumsete, snubler, har hodepine, kvalme og svimmelhet. Disse tegnene kan utvikle seg til apati, forvirring og svekket bevissthet.

Overoppheting og heteslag kan oppstå også ved trening i relativt kjølige omgivelser - helt ned til åtte grader celcius. Da kan årsaken være infeksjonssykdommer, medisinbruk, at man er i utilstrekkelig fysisk form eller har dårlig tilpasning til varme. 

Ubehandlet kan heteslag føre til blant annet multisystem organskade, rabdomyolyse, og død.

Slik forebygger du overoppheting

For å forebygge overoppheting og heteslag ved trening i varme omgivelser, regnes gradvis tilvenning som en kritisk strategi. Optimal tilvenning er 60 til 90 minutter med daglig, gradvis økende treningsintensitet i varme omgivelser i ti til 14 dager, men selv noen dager med gradvis tilvenning kan hjelpe. 

Å drikke nok væske er viktig for å yte godt, og for å redusere risikoen for overoppheting. Hver èn prosent reduksjon i kroppsvekt på grunn av væsketap, er forbundet med økning i kjernetemperaturen på 0,25 grader celcius, og pulsøkning på seks til ti slag per minutt.

Sørg derfor for nok drikke både før, under og etter trening og konkurranse. 

Les også: Vann og væskeinntak

Risikoen for å bli for varm kan også reduseres ved å trene eller legge konkurranser til morgen eller kveld, ettersom det ofte er kjøligere da enn det er midt på dagen.

Bruk lette klær, ta mange pauser, og avslutt treningen eller konkurransen ved første tegn på overoppheting.

Kilder

Referanser

 1. Nichols AW. Heat-related illness in sports and exercise. Curr Rev Musculoskelet Med. 2014; 7 (4): 355-365. www.ncbi.nlm.nih.gov
 2. Armstrong L, Casa D, Millard-Stafford ML, Moran DS. American College of Sports Medicine position stand: Exertional heat illness during training and competition. Medicine & Science in Sports & Exercise 2007; 39 (3): 556-572. www.researchgate.net
 3. Johns Hopkins Medicine: Exercise-Related -Heat Exhaustion www.hopkinsmedicine.org
 4. UpToDate: Exertional heat illness in adolescents and adults: Epidemiology, thermoregulation, risk factors, and diagnosis www.uptodate.com
 5. Norsk Elektronisk Legehåndbok: Overoppheting og heteslag nhi.no