Informasjon

Kan plutselig død hos idrettsutøvere forhindres?

Plutselig død hos idrettsutøvere rammer cirka 1 av 200 000 unge idrettsutøvere per år. De aller fleste tilfellene skyldes feil med hjertet.

Vi vet lite om risikoen for plutselig død i konkurranseidrett, men oppmerksomheten om fenomenet er økt siden media ofte formidler slike hendelser, og TV-bilder der unge idrettsmenn faller om på idrettsarenaen er "hot" stoff. Ekspertene regner at de aller fleste tilfeller av plutselig død hos en ung idrettsmann (under 35 år) i fysisk utfoldelse, skyldes feil med hjertet1-2. Problemet er at slike hendelser sjelden gir symptomer eller tegn på forhånd, slik at det er små muligheter til å forutsi hendelsen3.

Hjertespesialister både i USA4 og i Europa5-6 har utarbeidet retningslinjer for hvordan man skal kunne oppdage idrettsutøvere som er i risiko, før de faller om. Temaet er imidlertid omstridt og omdiskutert. Kan en legeundersøkelse3 bidra til å identifisere personer i risiko slik at tiltak kan settes i verk som kan forhindre plutselig død? I USA anbefales bare legeundersøkelse, i Europa anbefales EKG i tillegg7.

Slike retningslinjer foreligger, men ikke alle nasjoner krever legeundersøkelse før deltakelse i konkurranser8-9 - et uttrykk for den store usikkerheten som fortsatt hersker omkring denne problematikken. Den internasjonale olympiske komite (IOC) anbefaler screening som innbefatter legeundersøkelse og EKG for toppidrettsutøvere basert på de vitenskapelig funderte europeiske retningslinjene10. Det internasjonale fotballforbundet anbefaler nå screening som i tillegg omfatter ekkokardiografi før deltakelse i internasjonale kamper.

Forekomst

Amerikanske tall forteller at plutselig død uten forutgående skade forekommer hos ca. 1 av 200.000 unge idrettsutøvere per år11-12. En italiensk studie rapporterte en forekomst av plutselig død hos 2,3 (2,62 hos menn og 1,07 blant kvinner) per 100.000 idrettsutøvere uansett årsak og 2,1 per 100.000 av hjertekarsykdom10. Plutselig død er betydelig hyppigere blant menn enn kvinner (10:1). Bare et fåtall av idrettsutøvere med hjertefeil er diagnostiserte før det oppstår plutselig død.

En italiensk studie fant at de hyppigste dødsårsakene blant personer under 35 år var hjertemuskelsykdom (kardiomyopatier), uvanlig tidlig koronarsykdom (hjerteinfarkt) og medfødte forandringer på hjertets blodårer (koronaranomalier)10.

Neste side