Informasjon

Kan plutselig død hos idrettsutøvere forhindres?

Årsaker

Det er et vidt spekter av tilstander som kan forårsake plutselig død under fysiske anstrengelser hos unge idrettsutøvere13. Felles for disse tilstandene er at det dreier som om ulike former for hjertefeil - sykdom i hjertemuskelen (kardiomyopati, myokarditt), forandringer i hjertets blodårer (koronaråresykdom), feil i hjertets elektriske ledningssystem (arytmogen høyre ventrikkel kardiomyopati, lang QT-tid syndrom, Brugadas syndrom), klaffefeil (aortastenose, mitralklaff sykdom) og Marfans syndrom. I noen tilfeller kan en kraftig, stump skade mot brystet utløse en livstruende hjerterytmeforstyrrelse (ventrikkelflimmer).

Bruk av betennelsesdempende medisiner, såkalte NSAIDs, har også blitt trukket frem som mulig årsak, men disse midlene angis ikke som noen viktig faktor i de amerikanske og europeiske ekspertuttalelsene4-5.

Forrige side Neste side