Informasjon

Kan plutselig død hos idrettsutøvere forhindres?

Særlige trekk ved noen av tilstandene

Hypertrofisk kardiomyopati. Tilstanden er en hjertemuskelsykdom der hjertet vokser. Dette er som nevnt den hyppigste årsaken til sportsrelatert plutselig død5 og er i USA funnet å være skyld i mer enn en tredel av alle tilfeller11. Det kan foreligge en familiehistorie med denne sykdommen eller tilfeller av tidlig plutselig død i familien (under 50 år). Tilstanden kan gi anstrengelsesutløste brystsmerter eller føre til besvimelser14. Ved legeundersøkelse kan det i noen tilfeller foreligge bilyd.

Aortastenose. Det er en klaffefeil i hjertet lokalisert til klaffen på overgangen til hovedpulsåren (aorta). Tilstanden kan gi anstrengelsesutløste brystsmerter, tungpusthet, nær-besvimelser, svimmelhet og besvimelser. Ved legeundersøkelsen foreligger en lett hørbar, karakteristisk bilyd.

Koronararteriesykdom. Dette er tilfeller av angina pectoris og hjerteinfarkt i svært ung alder. Det kan foreligge familiehistorie på tidlig koronarsykdom, tidlig plutselig død, medfødte feil på koronararteriene eller familiært forhøyet kolesterol. Tilstanden kan gi anstrengelsesutløste brystsmerter, besvimelser eller påfallende utmattelse. Legeundersøkelsen er vanligvis normal.

Myokarditt. Tilstanden skyldes en betennelse i hjertemuskelen. Personen kan klage over slapphet, påfallende tungpusthet ved anstrengelse, besvimelser, hjertebank, rytmeforstyrrelser og det kan oppstå akutt hjertesvikt. Legeundersøkelsen er vanligvis normal, men hos noen registereres ekstraslag, bilyd og tegn på hjertesvikt.

Marfans syndrom. Dette er en medfødt tilstand som fører til en lang rekke karakteristiske trekk. Disse personene er påfallende lange, de har lange armer og lange fingre, de kan ha klaffefeil i hjertet, øyeskader og andre organfeil. Det kan foreligge familiehistorie på Marfans syndrom eller tidlig plutselig død.

Arytmogen høyre ventrikkel kardiomyopati. Dette er en hjerterytmefeil som følge av sykdom i muskulaturen til høyre hjertekammer. Det kan foreligge familiehistorie på tidlig plutselig død. Tilstanden er noe vanligere hos personer fra Middelhavsområdet. Personen selv kan har merket anfall med hjertebank eller gjentatte besvimelser. Legeundersøkelsen er uten anmerkning.

Lang QT-tid syndrom. Tilstanden skyldes en elektrisk ledningsfeil i hjertet. Det kan foreligge familiehistorie på tidlig plutselig død. Personen kan ha opplevd anfall med hjertebank eller gjentatte besvimelser. Legeundersøkelsen er uten anmerkning. Brugadas syndrom er en beslektet tilstand som også kan føre til plutselig død blant unge idrettsutøvere.

Forrige side Neste side