Informasjon

Kan plutselig død hos idrettsutøvere forhindres?

Legeundersøkelsen

Legeundersøkelsen består i en samtale der legen prøver å avdekke symptomer, tegn eller arvelig disposisjon for hjertesykdom. I tillegg kommer en fysisk undersøkelse der legen spesielt konsentrerer seg om måling av puls og blodtrykk, lytting på hjertet og vurdering av eventuelle tegn på Marfans sykdom. Mens de amerikanske retningslinjene frarår rutinemessig taking av EKG, tilrår de europeiske retningslinjene EKG. Men en kompliserende faktor er at tyding av et EKG fra en idrettsutøver ligger utenfor det mange leger har kompetanse på. Vurdering av et slikt EKG vil derfor kunne innebære at en hjertespesialist må konsulteres, og siden slike spesialister mange steder er mangelvare, medfører dette et ekstra dilemma. På den annen side avdekkes svært få tilfeller med hjertesykdom hvis det ikke gjøres EKG.

Uansett så vil mistenkelige funn i sykehistorien, ved legeundersøkelsen og eventuelt på EKG, måtte føre til videre utredning hos hjertespesialist.

Forrige side Neste side