Nyhetsartikkel

Positivt, nødvendig og ganske farlig

- At folk sykler er både positivt og nødvendig. Det er dessuten bra for folkehelsa og miljøet. Samtidig vet vi at sykling er ganske farlig, sier seniorrådgiver Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk. Vi sykler mer enn før - betyr det at flere skades eller dør i sykkelulykker?

Ifølge Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk har vi ikke noe godt system for skaderapportering ved sykling i Norge. Det er derfor ikke enkelt å gjøre sammenligninger for å finne ut om vi har hatt en utvikling som ligner på den forskere har sett i USA: Flere voksne og færre barn dør i sykkelulykker i USA.

- I Sverige har de noe som heter Strada. Det er knyttet til alle akuttmottak i landet. Der kan de enkelt finne skaderapporter på sykkel. De kan blant annet få svar på om den skadde har brukt hjelm eller ikke, få svar på hvilke typer skader som har oppstått og om det er kollisjon med bil. Vi har ingen systematisk tilgang på dette, altså ikke noe felles skaderegister. I Trondheim ser vi for eksempel at det er et stort problem at mange faller og brekker hoftebein på vinteren, men i og med at dette ikke blir registrert som trafikkulykker, fører det ikke til bedre vedlikehold av gangveiene, sier Johansen.

Mest ulykkesutsatt i 10-14 års alder

I Norge blir bare de sykkelulykkene som involverer motorkjøretøy, registrert. Da skriver politiet rapport.

- Politiet er ikke helseutdannet. Dermed er det stor sannsynlighet for at skadefastsettingen ikke blir god nok. Det sier heller ikke noe om utviklingen på lang sikt. De største mørketallene er trolig blant syklistskader. Vi vet at de aller fleste sykkelulykker er såkalte singelulykker - ulykker der ingen andre kjøretøy, syklister, gående eller andre er involvert, sier Johansen.

Det finnes altså statistikk som blir brukt - som eksemplene nedenfor viser. Utfordringen er at det er store mørketall på denne type ulykker, - særlig ulykker som ikke involverer motorkjøretøy. I ulykker der personer dør blir ulykken etterforsket og det finnes derfor god statistikk på dødsulykker.

Antall barn som dør på sykkel i Norge, er så lavt at det ikke gir grunnlag for å si noe om utvikling.

- Hvis vi ser på statistikk tilbake til 1990-tallet, så ser vi tall som 0,1 og 2,0, per år. Hvert eneste dødsfall er en tragedie, men de er heldigvis få. De fleste barn som blir drept i trafikken, er i bil, sier Johansen.

De mest ulykkesutsatte syklistene befinner seg i aldersgruppen 10-14 år.

- Når de blir 16 år, blir sykkelen ofte erstattet med moped, sier Johansen.

Neste side