Nyhetsartikkel

Profesjonelle fotballspillere med økt risiko for demens

Fotballspillere på proffnivå har større risiko for å utvikle demens når de blir eldre. Risikoen er imidlertid liten.

Tidligere profesjonelle fotballspillere har over tre ganger så stor sannsynlighet for å få sykdom som rammer hjernen eller nervesystemet enn personer i samme aldersgruppe i befolkningen generelt.

Dette viser en studie publisert i New England Journal of Medicine fra oktober 2019. Forskere ved Glasgow University har undersøkt hvordan hodeskader i fotball kan føre til hjerne- eller nervesykdom. De sammenlignet dødsfall av 7.676 eks-spillere med 23.000 dødsfall fra befolkningen generelt. Utvalget ble hentet fra menn som spilte profesjonell fotball i Skottland, alle født mellom 1900 og 1976.

Resultatene viser at det er fem ganger økning i risikoen for Alzheimers i gruppen med eksfotballspillere. De hadde nesten fem ganger større sannsynlighet for å ha fått foreskrevet demensmedisiner. Det var også en økning i risikoen for Parkinson. Hva som er årsaken til økningen, sier ikke studien noe om.

På den andre siden bekreftet forskningen også at det å spille fotball og være aktiv, reduserte risikoen for andre alvorlige sykdommer, for eksempel hjertesykdommer og visse typer kreft. Dette betyr at de tidligere profesjonelle fotballspillerne levde i gjennomsnitt rundt tre år lenger enn befolkningen ellers.

Finner ikke lignende resultater

Truls Straume-Næsheim er spesialist i ortopedisk kirurgi ved Revmatismesykehuset i Haugesund og tilknyttet Senter for idrettsskadeforskning. Han har blant annet forsket på hodeskader i fotball.

Straume-Næsheim har lest studien fra Glasgow.

- I våre studier har vi undersøkt unge aktive fotballspillere, og vi ser ingen sikre tegn på at de har tatt nevrokognitiv skade av nikking eller av å ha fått hodeskader. I sum ser vi ikke lignende resultater i våre studier, sier han, og viser blant annet til studien som ble gjort i tippeligaen i fotball ved Senter for idrettsskadeforskning:

- Vi delte fotballspillerne i to grupper: de som nikker mye, og de som nesten ikke nikker. Da vi testet dem på blant annet hukommelse og reaksjonsevne, fant vi ingen forskjell mellom de to gruppene, forteller Straume-Næsheim.

De norske forskerne fulgte aktive spillere over to år. De som hadde fått flest hodeskader i løpet av året, gjorde det noe dårligere enn andre på testene - sammenlignet med seg selv vel og merke. Likevel lå alle innenfor normalen.

Straume-Næsheim presiserer at disse studiene var gjort av aktive idrettsutøvere, ikke tidligere og eldre fotballspillere.

Truls Straume-Næsheim.jpg
Truls Straume-Næsheim er spesialist i ortopedisk kirurgi ved Revmatismesykehuset i Haugesund og tilknyttet Senter for idrettsskadeforskning. Han har forsket på blant annet nikking i fotball, og sier at det er lite som tyder på at kontrollert nikking gir sykdom på lang sikt.
Neste side