Nyhetsartikkel

Leddgikt og fysisk aktivitet

Personer med leddgikt har like stort behov for fysisk aktivitet som andre.

Det gjelder bare å finne en treningsform som passer.

Har du leddgikt, revmatoid artritt, opplever du kanskje at regelmessig fysisk aktivitet i hverdagen vil gi bedre muskelfunksjon og økt livskvalitet.

I dag inngår trening og fysisk aktivitet som et ledd i behandling, rehabilitering eller som en forebyggende aktivitet for personer med revmatoid artritt (RA). I denne artikkelen kan du blant annet lese om hvorfor fysisk aktivitet er viktig for mennesker med RA, hvilken trening de kan drive med og hva forskningen sier om temaet.

Kan bedre helsen med trening

Leddgikt er en kronisk, livslang leddsykdom av ukjent årsak. Den angriper først og fremst de små leddene i fingre og tær, men den kan med tiden også angripe større ledd. Sykdommen kan også gi forandringer utenfor leddene.

At fysisk aktivitet er viktig for å bedre fysisk form og redusere funksjonstap for personer med revmatiske sykdommer, er godt dokumentert.

Generell fysisk aktivitet ser ut til å være gunstig for leddbevegelsen, og på samme måte som hos friske mennesker, kan personer med revmatisme forbedre oksygenopptaket, muskelfunksjonen, beintettheten, daglige funksjoner og livskvalitet med fysisk trening.

Fysisk aktivitet kan faktisk være den beste måten for personer med revmatisk sykdom å forbedre helsen sin på, konkluderte en studie publisert i Arthritis & Rheumatism.

I studien fant forskerne ut at mennesker med revmatisme var langt mindre fysisk aktive enn hva de hadde trodd. Tidligere studier har anslått at en fjerdedel av personer med leddgikt er fysisk aktive i tråd med retningslinjene. Men denne studien viser altså at langt færre bruker så mye tid på fysisk aktivitet som anbefalt.

Forfatterne skriver at fysisk aktivitet kan hjelpe mennesker med leddgikt til bedre å kontrollere smerter og generell bedring av funksjon. Andre studier viser at trening kan forsinke eller hindre funksjonshemming hos personer med leddgikt.

Neste side