Nyhetsartikkel

Spiseforstyrrelser hos menn på treningssenter

Ikke bare kvinner, men også menn i alle aldre rammes av spiseforstyrrelser. Dette ifølge en studie som har sett på forekomst av spiseforstyrrelser hos menn som trener på treningssenter.

Studien ble publisert i tidsskriftet Eating and Weight Disorders - Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity i november 2021.1

I innledningen til studien skriver forfatterne at i mer enn et halvt århundre har slank kroppsstørrelse vært et ideal for de fleste kvinner, mens en muskuløs kropp er idealet for mange menn. Overdreven trening er et mindre kjent tegn som inkluderes i symptomer på bulimi, som en måte å kompensere for overspising og forebygge vektøkning.

Mer vanlig blant idrettsutøvere

Forskning viser at spiseforstyrrelser er mer vanlig blant idrettsutøvere enn blant befolkningen for øvrig. Selv om kvinner rammes oftest av spiseforstyrrelser, rammes også menn - men denne gruppen er ofte underdiagnostisert, underbehandlet og misforstått. Treningssentre som institusjoner som er helsefremmende, ser ut til å være forbundet med en aksept for forstyrret spiseatferd. Dette antyder at avvik for normal spiseatferd har mindre sannsynlighet for å bli stigmatisert, skriver de.

Studien ble gjennomført i Innsbruck i Østerrike og informasjonen ble samlet inn ved hjelp av anonyme spørreskjema. Disse ble delt ut til 652 menn som trente ved de to største treningssentrene i Innsbruck. 307 fylte ut og leverte inn spørreskjemaene. Deltagerne var i alderen 18-80 år.

Neste side