Nyhetsartikkel

Spiseforstyrrelser hos menn på treningssenter

Overspising og overtrening

Forfatterne fant at 10 prosent av mennene møtte kriteriene for symptomer på spiseforstyrrelser. De fleste var i den yngste alderskategorien (18 til 40). De fleste - 66 prosent av de yngste deltagerne og 54 prosent av de middelaldrende, hadde KMI i området 18-24.9 - som er såkalt normal vekt. Mer enn 3/4 av alle mennene rapporterte daglig eller intens treningsaktivitet. De yngste deltagerne var mer aktive enn de eldste.

Overspising var hyppigste symptom, fulgt av overspising og "renselse". Menn med bulimisymptomer brukte i hovedsak overdreven trening til å kompensere for overspising. Disse funnene stemmer overens med funn som er gjort i en tidligere studie om symptomer på spiseforstyrrelser hos menn i alderen 40-75 år. Det ser ut til at overdreven trening for å kompensere for overspising er et tegn som særlig knyttes til menn i konteksten spiseforstyrrelser. 

Forrige side Neste side