Nyhetsartikkel

Spiseforstyrrelser hos menn på treningssenter

- Kan bli en besettelse

- I den aktuelle studien sier mange av deltagerne at de er fornøyde med kroppsfasong, vekt og utseende. Kan man ha en spiseforstyrrelse og være fornøyd med seg selv?

Fornøydhet og spiseforstyrrelse er ikke noen motsetning. Ja, man kan være tilfreds. Man kan bruke kropp, mat og trening til både mestring, glede og prestasjon. En kan oppleve å sette seg mål og få de til, for eksempel. Trening kan bli konkrete og målbare mål. Noen kompenserer for lav selvfølelse/selvbilde ved å ha en sterk og trent kropp for eksempel. Men for mange kan denne kontrollen bli noe du mister kontroll på. Løsningen kan bli problemet på et vis. For noen kan det bli en slags besettelse, og her forsvinner også noe av gleden og tilfredsheten. Man går altså fra å styre til å bli styrt. Få mennesker liker å bli styrt, sier Sommerfeldt.

Det er behov for mer forskning om menn og spiseforstyrrelser. Studier om menn utgjør mindre enn én prosent av forskning på spiseforstyrrelser. Det er spesifikke karakteristikker som gjelder for menn som rammes. Disse skiller seg fra typiske symptomer hos kvinner.

Kilder

Referanser

  1. Mangweth-Matzek B, Decker B, Erschbaumer I, Wurnig V, Kemmler G, Bichler CS, Rupp CI . Disordered eating symptoms in Austrian men of different ages in the context of fitness centers. Eating and Weight Disorders - Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity 2021. link.springer.com
Forrige side