Nyhetsartikkel

Spiseforstyrrelser hos menn på treningssenter

Ikke bare kvinner, men også menn i alle aldre rammes av spiseforstyrrelser. Dette ifølge en studie som har sett på forekomst av spiseforstyrrelser hos menn som trener på treningssenter.

Studien ble publisert i tidsskriftet Eating and Weight Disorders - Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity i november 2021.1

I innledningen til studien skriver forfatterne at i mer enn et halvt århundre har slank kroppsstørrelse vært et ideal for de fleste kvinner, mens en muskuløs kropp er idealet for mange menn. Overdreven trening er et mindre kjent tegn som inkluderes i symptomer på bulimi, som en måte å kompensere for overspising og forebygge vektøkning.

Mer vanlig blant idrettsutøvere

Forskning viser at spiseforstyrrelser er mer vanlig blant idrettsutøvere enn blant befolkningen for øvrig. Selv om kvinner rammes oftest av spiseforstyrrelser, rammes også menn - men denne gruppen er ofte underdiagnostisert, underbehandlet og misforstått. Treningssentre som institusjoner som er helsefremmende, ser ut til å være forbundet med en aksept for forstyrret spiseatferd. Dette antyder at avvik for normal spiseatferd har mindre sannsynlighet for å bli stigmatisert, skriver de.

Studien ble gjennomført i Innsbruck i Østerrike og informasjonen ble samlet inn ved hjelp av anonyme spørreskjema. Disse ble delt ut til 652 menn som trente ved de to største treningssentrene i Innsbruck. 307 fylte ut og leverte inn spørreskjemaene. Deltagerne var i alderen 18-80 år.

Overspising og overtrening

Forfatterne fant at 10 prosent av mennene møtte kriteriene for symptomer på spiseforstyrrelser. De fleste var i den yngste alderskategorien (18 til 40). De fleste - 66 prosent av de yngste deltagerne og 54 prosent av de middelaldrende, hadde KMI i området 18-24.9 - som er såkalt normal vekt. Mer enn 3/4 av alle mennene rapporterte daglig eller intens treningsaktivitet. De yngste deltagerne var mer aktive enn de eldste.

Overspising var hyppigste symptom, fulgt av overspising og "renselse". Menn med bulimisymptomer brukte i hovedsak overdreven trening til å kompensere for overspising. Disse funnene stemmer overens med funn som er gjort i en tidligere studie om symptomer på spiseforstyrrelser hos menn i alderen 40-75 år. Det ser ut til at overdreven trening for å kompensere for overspising er et tegn som særlig knyttes til menn i konteksten spiseforstyrrelser. 

Mange var fornøyde med kroppen

Variabler på kroppsbilde viste at en høy andel menn var fornøyde med vekt, fasong og kroppen i sin helhet. Dette skiller seg kraftig fra studier om kvinner og spiseforstyrrelser.

Nær 80 prosent trente 4-7 ganger i uka. Det kan være en grunn til at en høy andel hadde positivt kroppsbilde.

Det er flere begrensninger i studien. Deriblant at svarprosenten var på 46 prosent. Det kan tenkes at personer med spiseforstyrrelser har større eller mindre sannsynlighet for å svare på spørsmålene.

Behov for mer forskning

Forskerne konkluderer med at det er klare bevis for symptomer på spiseforstyrrelser i alle aldersgrupper blant menn som trener på treningssentre. Funnene antyder at overdreven trening er en type renselse som er særlig utbredt blant menn som har overspist. Det ser også ut til at slike symptomer er underkjent, kanskje fordi mange fortsatt anser spiseforstyrrelser som en tilstand som i hovedsak rammer kvinner.

- Når er det en spiseforstyrrelse?

For å bedre forstå studien og skillet mellom spiseforstyrrelser og vanlig treningsglede, har NHI.no tatt kontakt med Bente Sommerfeldt, som er psykologspesialist og faglig direktør ved Stiftelsen Institutt for spiseforstyrrelser/Villa SULT.

- Svarprosenten er under halvparten og selvutfylling er åpenbare svakheter ved studien. Hvordan man definerer overtrening og overspising kan være vanskelig med tanke på selvutfylling. En overspisingsepisode med tanke på diagnostiske kriterier skal være objektiv og fylle visse kriterier. I denne undersøkelsen kan også overspising bli mer av subjektiv karakter, og således komme høyere, sier Sommerfeldt.

- Ofte hører man folk si at "jeg er veldig glad i mat, men jeg kompenserer med å trene litt ekstra". Vi får gjerne høre at dette er greit. Når er dette så en spiseforstyrrelse, og ikke bare noen som er glad i mat og liker å trene, og er fornøyd med å ha det sånn?

- Vi lever i en tid hvor fokuset på mat og kropp er sentralt. Det er viktig å huske at en spiseforstyrrelse en en psykisk lidelse som ofte forringer livskvalitet. "Nervosa"-delen betyr en overopptatthet av mat og kropp. Det betyr at man kan tenke på mat og kropp hele tiden, en føler at det er noe som styrer en, og det er tanker og følelser som en har mistet kontroll over. Så det å være glad i mat og like å trene er absolutt ingen sykdom. Men når dette tar så mye fokus at man unngår situasjoner, eller avlyser andre ting - for eksempel med venner og familie, som kan handle om at man ikke får gjennomført en treningsøkt, frykt for mat, eller lignende, kan det bety at det er noe som går fra å gi deg glede og trivsel til å stjele oppmerksomhet og tid fra annet viktig i livet. Vi pleier ofte å si at den som tenker mest på kropp, er ofte den som har minst kontakt med den, sier Sommerfeldt.

- Kan bli en besettelse

- I den aktuelle studien sier mange av deltagerne at de er fornøyde med kroppsfasong, vekt og utseende. Kan man ha en spiseforstyrrelse og være fornøyd med seg selv?

Fornøydhet og spiseforstyrrelse er ikke noen motsetning. Ja, man kan være tilfreds. Man kan bruke kropp, mat og trening til både mestring, glede og prestasjon. En kan oppleve å sette seg mål og få de til, for eksempel. Trening kan bli konkrete og målbare mål. Noen kompenserer for lav selvfølelse/selvbilde ved å ha en sterk og trent kropp for eksempel. Men for mange kan denne kontrollen bli noe du mister kontroll på. Løsningen kan bli problemet på et vis. For noen kan det bli en slags besettelse, og her forsvinner også noe av gleden og tilfredsheten. Man går altså fra å styre til å bli styrt. Få mennesker liker å bli styrt, sier Sommerfeldt.

Det er behov for mer forskning om menn og spiseforstyrrelser. Studier om menn utgjør mindre enn én prosent av forskning på spiseforstyrrelser. Det er spesifikke karakteristikker som gjelder for menn som rammes. Disse skiller seg fra typiske symptomer hos kvinner.

Kilder

Referanser

  1. Mangweth-Matzek B, Decker B, Erschbaumer I, Wurnig V, Kemmler G, Bichler CS, Rupp CI . Disordered eating symptoms in Austrian men of different ages in the context of fitness centers. Eating and Weight Disorders - Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity 2021. link.springer.com