Nyhetsartikkel

Sprekere elever - bedre hukommelse og oppmerksomhet

Sprekt legeme - sprekt sinn: En ny studie viser at de sprekeste elevene er de som ofte har best hukommelse og er mest oppmerksomme på skolen.

Det viser en studie fra Nottingham Trent University i England. 

Studien viser at de sterkeste og sprekeste barna i alderen 12-13 år hadde bedre oppmerksomhet, bedre minne og var bedre til å ta beslutninger og tenke avansert enn sine mindre spreke jevnaldrende.

Forskningen er publisert i Frontiers in Psychology1.

Spreke barn, bedre oppmerksomhet

I denne studien ønsket forskerne å se om økt fysisk aktivitet kan bidra til bedre konsentrasjon i klasserommet.

Ved hjelp av en rekke kognitive tester før og etter økter med fysisk aktivitet, fant forskerne at arbeidsminnet ble forbedret med omtrent 10 prosent hos elever som brukte mer tid på modrat til hard aktiviet.  

Forskerne gjorde også et annet funn. De sterkeste barna var de som gjorde det best på de kognitive testene, uavhengig om de hadde deltatt på den fysiske aktiviteten eller ikke.

Oppmerksomhet, oppfatning, minne og evne til å løse oppgaver var i gjennomsnitt mellom 10 og 20 prosent større hos de sterkeste og sprekeste barna sammenlignet med som var mindre spreke. 

Mer aktivitet på skolen

En av forskerne bak studien, Luke Gilbert fra Nottingham Trent University, sier i en nyhetsmelding2 fra universitetet at forskningen viser hvor viktig kondisjon blant unge mennesker er. Videre sier han at skolen er for mange den eneste arenaen der mange unge er fysisk aktive og kan utvikle sin fysiske form. Derfor er dette en viktig del av det som foregår på skolen. 

Han understreker at å redusere tiden elevene bruker på fysisk akivitet i skolen til fordel for mer faglig innhold, kan være uheldig og slå tilbake. 

I framtiden ønsker de å se på hvilken type aktivitet som kan gi de beste gevinstene for barna. 

76 elever var inkludert i denne forskningsstudien.

Kilder

Referanser

  1. Gilbert L M, Dring K J, et.al. Effects of a games-based physical education lesson on cognitive function in adolescents. Frontiers in Psychology 2023. www.frontiersin.org
  2. Fittest pupils performed best in cognitive tasks, study showed, Nottingham Trent University, 2023 www.ntu.ac.uk