Nyhetsartikkel

Statiner kan minske treningseffekten

Forskere bak en ny studie mener at statiner kan hindre effekten av trening.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Bruk av statiner er etterhvert blitt svært utbredt i hele den vestlige verden, og trolig skrives det ut over 100 millioner resepter hvert år. Tall fra Reseptregisteret viser at 10 prosent av befolkningen hentet ut minst en resept på et statin i 2010.

Men nå viser forskning fra University of Missouri at medisinen simvastatin, som var en av de første statinene som ble lansert, hindrer de positive effektene av trening for overvektige voksne.

Studien er publisert i Journal of the American College of Cardiology.

Statiner blokkerer for trening

John Thyfault, førsteamanuensis i ernæring og treningsfysiologi ved University of Missouri, sier i en nyhetsmelding at det å være aktiv henger sammen med lang levetid og helse fordi det beskytter folk fra en rekke kroniske sykdommer.

- Daglig fysisk aktivitet er nødvendig for å opprettholde eller forbedre kondisjonen, og dermed bedre helse. Men hvis pasienten begynner å trene og ta statiner samtidig, virker det som statiner blokkerer muligheten for at trening forbedrer helsa, sier han.

Thyfault sier at enkelte leger ønsker å foreskrive statiner til alle pasienter over en viss alder uavhengig av om de har metabolsk syndrom eller ikke. Medisinen er også anbefalt for personer med type 2 diabetes. Nå håper han kardiologer skal se nærmere på fordeler og ulemper ved å bruke statiner i lys av den nye kunnskapen om medisinens effekt på trening.

Les også: Statiner til alle?

-Statiner er bare blitt brukt i omtrent 15-20 år, så vi vet ikke hva de langsiktige effektene av statiner vil være på aerob kondisjon og generell helse, sier Thyfault, og understreker at om den kolesterolsenkende medisinen fører til at effekten av trening blir dårligere, bør ikke alle få foreskrevet statiner.

Omtent 40 overvektige mennesker i alderen 25 til 59 år deltok i undersøkelsen. Deltagerne hadde alle en livsstil med mye stillesitting, og risikofaktorer for å utvikle metabolsk syndrom (høyt blodtrykk, høyt kolesterol, overvekt, økt risiko for hjertekarsykdom). De skulle alle utføre et treningsprogram over 12 uker. En gruppe ble randomisert til å få 40 mg simvastatin kombinert med trening. Den andre gruppen skulle kun trene. Forskerne fant ut at i gruppen som trente, økte deltagerne kondisjonen sin med 10 prosent. Gruppa som både trente og fikk statiner, økte med kun 1,5 prosent.

Annen forskning om samme tema

Tidligere studier har antydet det samme. I artikkelen Slapp og sliten av statiner, kan du lese om en studie som viser at 15 prosent av de som bruker statiner, opplever mer slitenhet generelt eller i forbindelse med trening, på grunn av medisinene. Også her var det blant annet statinet simvastatin som ble undersøkt. Funnene, som ble publisert i Archives of Internal Medicine, antyder at omtrent 15 prosent av statinbrukerne følte seg mer slitne generelt eller i forbindelse med trening. Effekten var særlig sterk hos kvinner.

Andre studier konkluderer motsatt. I vår artikkel Best med statiner og trening ser vi at en kombinasjon av god fysisk form og statiner, kan øke overlevelsen hos personer med forhøyet kolesterol. Denne artikkelen er basert på en studie som ble publisert i tidsskriftet The Lancet i 2012. I studien, hvor 10.043 personer med forhøyet kolesterol ble fulgt i gjennomsnitt i 10 år, fant forskerne at både behandling med statiner og bedre fysisk form, reduserer dødeligheten betydelig og uavhengig av andre faktorer.

Kilder

Referanser

  1. Mikus CR, Boyle LJ, et.al. Simvastatin impairs exercise training adaptations. J Am Coll Cardiol 2013.