Informasjon

Sterke lever lengst

De med best kondisjon og mest muskelstyrke, har hele 60 prosent lavere risiko for død og kreftsykdom, enn de svakeste og mest utrente.

Ifølge en studie som ble publisert i British Medical Journal i juli 2008, er muskelstyrke hos menn forbundet med redusert dødelighet og lavere risiko for kreft. Faktisk hadde de med høyt nivå av muskelstyrke og kondisjon hele 60 prosent lavere risiko for død og for å få kreft, enn de svakeste og mest utrente i gruppen.

Formålet med studien1 var å undersøke sammenhengen mellom muskelstyrke og død uansett årsak, hjerte- og karsykdom, og kreft hos menn.

Deltagerne i studien var 8762 menn i alderen 20-80 år, som ble fulgt i nesten 19 år. Muskelstyrke ble målt ved å se på hvor mye vekt (maksløft) deltagerne klarte å løfte en gang i benkpress, og hvor tungt de klarte å utføre en repitisjon i øvelsen sittende lårpress. Kondisjon/utholdenhet ble målt ved en treningstest på tredemølle.

Lavere risiko - uavhengig av andre faktorer

Forfatterne konkluderte med at muskelstyrke hos menn er proporsjonalt forbundet med lavere risiko for død uansett årsak, og lavere risiko for kreft. Denne effekten er der også etter å ha justert for faktorer som alder, fysisk aktivitetsnivå, røyking, alkoholinntak, BMI, familiehistorie, medisinsk historie, osv.

Deltagerne ble delt inn i tre grupper; de med liten muskelstyrke, de som var middels sterke, og den tredjedelen som var sterkest. Det var en tydelig forskjell mellom de svakeste og de middels sterke, og en liten forskjell mellom de som var middels sterke og de sterkeste.

Det har vært gjennomført flere lignende studier som har konkludert med at muskelstyrke reduserer risikoen for død, men de fleste av disse har målt styrke hos deltagerne kun ved hjelp av en test som målte styrken i håndgrepet. Denne testen involverer relativt små muskelgrupper. De tidligere studiene har også hatt adskillig kortere varighet enn denne, og de har fokusert på eldre deltagere.

Viser hvor viktig det er å trene både styrke og kondisjon

Analyser i studien av den kombinerte effekten av muskelstyrke og kondisjon, viste at den aldersjusterte dødeligheten blant menn med høye nivå av både muskelstyrke og god kondisjon/utholdenhet, var 60 prosent lavere enn dødeligheten i gruppen av utrente menn, med de laveste nivåene av muskelstyrke og kondisjon. Det vil si at de sterkeste deltagerne med best kondisjon hadde hele 60 prosent lavere risiko for kreft og død av ulike årsaker, enn de svakeste. Dette viser hvor viktig det er å ha minst moderate nivå av både muskelstyrke og kondisjon for å redusere risikoen for død og kreft, skriver forfatterne.

Styrketrening gir et bedre liv

Styrketrening forbedrer muskelstyrke og utholdenhet, muskelmasse, funksjonsevne, daglig fysisk aktivitetsnivå, gir lavere risiko for hjerte- og karsykdom, og forbedrer livskvaliteten. Fordelene ved styrketrening er soleklare hos både menn og kvinner, hos unge og eldre, overvektige, fete og normalvektige, hos folk med og uten handikap, eller for de som lider av hjerte- og karsykdom. Det er også en stigende aksept for at muskelstyrke spiller en sentral rolle i utøvelse av daglige aktiviteter og trening, og at det forebygger kroniske sykdommer.

Årsaken til at studien ikke sier noe om effekten styrketrening har på dødelighet hos kvinner, er at det var for få kvinnelige deltagere i studien til at forfatterne klarte å gjennomføre en slik analyse.

Dersom man anbefaler styrketrening som involverer de store muskelgruppene to eller tre dager i uken, kan det kan være mulig å redusere dødeligheten blant menn, mener forfatterne. De presiserer at styrketrening bør komme i tillegg til, og ikke istedenfor kondisjonstrening.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Ruiz JR, Sui X, Lobelo F, Morrow JR Jr, Jackson AW, Sjöström M, Blair SN. Association between muscular strength and mortality in men: prospective cohort study. BMJ 2008; 337:a439: