Nyhetsartikkel

Store bryster som barriere mot trening

Kvinner med store bryster deltar mindre i høyintensitetstrening og trener sjeldnere enn kvinner med mindre bryster. Mange kvinner som har fått redusert bryststørrelsen oppgir mer velvære og økt treningsmengde.

Dette ifølge en studie som ble publisert i JPRAS Open i september 20231.

Studien så på hvordan størrelsen på brystene påvirker treningsvaner, og hvordan kirurgisk brystreduksjon fører til endrede treningsvaner.

Deltagerne i studien var 1987 kvinner over 18 år som deltok i lokale løpegrupper. Ingen av deltagerne hadde hatt brystkreft. Gjennomsnittsalder var 47 år. De svarte på spørreskjema som inkluderte spørsmål om treningsvaner, bryststørrelse (BH-størrelse), og om de hadde gjennomgått noen form for brystkirurgi. 56 av deltagerne hadde gjennomgått en brystreduksjon.

Påvirker treningsvaner

Både bryststørrelse og hvordan det påvirker treningsvaner, varierer veldig blant kvinner. Store bryster kan skape barrierer mot å oppnå sunne treningsvaner, skriver forfatterne i innledningen til studien.

Kvinner med store bryster ser i stor grad ut til å unngå trening med høy intensitet, noe som fører til at de trener mindre totalt sett. En tidligere studie fant at bryststørrelse var den fjerde største barrieren mot fysisk aktivitet for kvinner. Der fortalte deltagerne at årsaken var smerter i brystene i forbindelse med trening, og at de var flaue over brystenes bevegelse når de trente.

Ettersom overvekt, og dødsfall på grunn av overvekt er et økende problem, er det viktig å redusere barrierer mot regelmessige treningsvaner, mener forfatterne av den aktuelle studien.

Lettere å trene etter brystreduksjon

Studien viser at mer enn halvparten av kvinner som ikke har hatt brystkirurgi, og som har bryster som tilsvarer en BH-størrelse på DD eller større, trodde at de ville trent mer dersom de hadde hatt mindre bryster. Tre fjerdedeler av kohorten trodde at en brystreduksjon ville bedre den fysiske yteevnen.

Tidligere studier har kommet til lignende konklusjoner. En av dem fant at australske kvinner som hadde gjennomgått brystreduksjon rapporterte om større tilfredshet og bedre fysisk og psykisk velvære knyttet til brystene etter operasjonen. En annen studie fant at 100 prosent av deltagerne opplevde at det var lettere å trene etter en brystreduksjon. Også amming og egenundersøkelse av brystene ble oppgitt som enklere. Kvinnene i denne studien var mer fornøyd med brystene enn de som ikke hadde gjennomgått en brystreduksjon. De møtte opp til flere treninger, deltok oftere i høyintensitetstrening, hadde treningsøkter som varte lenger og fikk bedre tider/løpsresultater.

Hyppige treningsøkter og høyintensitetstrening bidrar til bedre helse og reduksjon av sykelighet og død, skriver forfatterne.

Langvarig positiv effekt

Det var betydelig variasjon i hvor lenge det var siden kvinnene hadde fått redusert brystene. Det tyder på at fordelene knyttet til treningsvaner etter en brystreduksjon er vedvarende og langvarige.

Forfatterne konkluderer med at kvinner med mindre bryster trener oftere og med høyere intensitet, og at de fleste kvinner med BH-cup størrelse på DD eller større tror at en reduksjon av brystene vil føre til at de trener mer. Brystreduksjon er forbundet med større tilfredshet med egne bryster, økt deltagelse i og bedre ytelse ved ukentlige løp på fem kilometer. Fordelene med brystreduksjon bør fremmes og være fritt tilgjengelig for pasienter med plagsomt store bryster (makromasti) i hele verden, skriver de.

Kilder

Referanser

  1. Baxter CR, Crittenden TA, Dean NR, et al.. Self-reported breast size, exercise habits and BREAST-Q data – an international cross-sectional study of community runners. JPRAS Open 2023; 37: 92-101. www.sciencedirect.com