Nyhetsartikkel

Støt mot brystet og hjertestans i idrett

Ingen nyhetsartikkel, men denne studien fra 1995 bidrar til vår kunnskap om mulige årsaker til at unge idrettsutøvere faller død om på idrettsarenaen.

Plutselig død hos en ung idrettsutøver er en dramatisk hendelse som vekker stor oppmerksomhet1. De fleste av disse katastrofene skyldes medfødt eller ervervet kardiovaskulær sykdom, som ikke hadde blitt oppdaget tidligere2-3. En mindre kjent årsak til sportsrelatert plutselig død er stumpe, ikke-penetrerende støt mot brystet som tilsynelatende er utilstrekklig til å gi en strukturell skade, men som kan føre til hjertestans og plutselig død4-5

Den aktuelle studien er en historisk artikkel publisert i New England Journal of Medicine i 19956. Formålet var å klargjøre kliniske trekk ved denne uvanlige, men viktige tilstanden.

Forfatterne identifiserte tilfeller fra registrene til relevante byråer og organisasjoner, så vel som nyhetsmedia, og utviklet en klinisk profil på 25 barn og unge voksne i alderen 3 til 19 år.

Alle ofrene kollapset med hjertestans umiddelbart etter å ha fått et uventet slag mot brystet - oftest fra et prosjektil som en baseball eller hockey puck. Hendelsene fant sted under organisert konkurranseidrett i 16 tilfeller og i rekreasjonsmiljøer hjemme, på skolen eller på lekeplassen i 9 tilfeller. I hvert tilfelle ble påvirkningen på brystet ikke bedømt til å være ekstraordinær for den aktuelle idretten, og hendelsen syntes ikke å ha tilstrekkelig kraft til å forårsake død. Tolv ofre kollapset praktisk talt øyeblikkelig ved sammenstøtet, mens 13 forble bevisst og fysisk aktive en kort stund før hjertestans. Hjerte-lungeredning ble gitt i løpet av omtrent tre minutter til 19 ofre, men normal hjerterytme kunne gjenopprettes på bare 2 (begge pådro seg irreversibel hjerneskade og døde kort tid etter). Syv ofre (28 prosent) hadde på seg en form for beskyttende brystpolstring.

Forfatterne antok i denne artikkelen fra 1995 at de fleste plutselige dødsfall relatert til støt mot brystet, skyldes ventrikulær dysrytmi indusert av et brått, stumpt prekordialt slag, antagelig påført i en elektrisk sårbar fase av ventrikulær eksitabilitet. Denne profilen av stump brystpåvirkning som fører til hjertestans, har bidratt til vår forståelse av spekteret av årsaker til plutselig død på idrettsbanen og i utviklingen av forebyggende tiltak.

Kilder

Referanser

  1. Maron BJ. Sudden death in young athletes. Lessons from the Hank Gathers affair. N Engl J Med. 1993;329(1):55-57. doi:10.1056/NEJM199307013290113 DOI
  2. Burke AP, Farb A, Virmani R, Goodin J, Smialek JE. Sports-related and non-sports-related sudden cardiac death in young adults. Am Heart J. 1991;121(2 Pt 1):568-575. doi:10.1016/0002-8703(91)90727-y DOI
  3. Maron BJ, Epstein SE, Roberts WC. Causes of sudden death in competitive athletes. J Am Coll Cardiol. 1986;7(1):204-214. doi:10.1016/s0735-1097(86)80283-2 DOI
  4. Viano DC, Andrzejak DV, King AI. Fatal chest injury by baseball impact in children. Clin J Sport Med 1992;2:161-165. PubMed
  5. King AI, Viano DC. Baseball related chest impact. Final report to Consumer Product Safety Commission. Washington, D.C.: Consumer Product Safety Commission, July 15, 1986.
  6. Maron BJ, Poliac LC, Kaplan JA, Mueller FO. Blunt impact to the chest leading to sudden death from cardiac arrest during sports activities. N Engl J Med. 1995;333(6):337-342. doi:10.1056/NEJM199508103330602 DOI