Informasjon

Styrketrening forebygger bukfedme

En ny studie viser at styrketrening kan forebygge både økning av fett generelt og bukfedme hos overvektige og fete kvinner - selv om kvinnene ikke gjør noen kostholdsendringer.

En studie som ble publisert i The American Journal of Clinical Nutrition i september 2007, viser at styrketrening effektivt kan forebygge en økning i fettprosent og økning i bukfedme hos overvektige og fete kvinner i 25-44 års alderen.

Forskerne bak studiene startet med en hypotese om at styrketrening vil være et nyttig tiltak for å forebygge en økning i kroppsfett, fordi styrketrening øker muskelmassen og forebygger det aldersbetingede muskeltapet som gir en redusert hvileforbrenning.

Fysisk aktivitet reduserer fettmassen

Amerikanske kvinner i 25-44 årsalder legger på seg 0,5-1 kg per år. Mesteparten av dette er fett. Ettersom få kvinner i denne aldersgruppen trener styrke, mener forfatterne bak studien at dette kan være et nyttig inngrep for å forebygge aldersrelatert fettøkning - og spesialt bukfedme som øker risikoen for en rekke sykdommer.

Fra før av er det allment kjent at fysisk aktivitet er forbundet med en reduksjon av fettmasse, i tillegg til at det gir andre viktige helsefordeler. En lang rekke studier har vist at kondisjonstrening reduserer eller kontrollerer bukfedme.

Gjorde ingen kostholdsendringer

Deltagerne var 164 overvektige og fete kvinner i alderen 25-44 år. De ble delt inn i to grupper, en behandlingsgruppe og en kontrollgruppe. Behandlingsgruppen trente styrke to ganger i uken i to år, mens kontrollgruppen fikk tilsendt brosjyrer som anbefalte kondisjonstrening. Kontrollene som ble utført etter ett år og etter to år inkluderte målinger av bukfett, fettprosent og fettfri masse.

Deltagerne i begge gruppene ble bedt om å ikke gjøre noen endringer i kostholdet som kunne gi dem en vekt- eller fettøkning, eller tap av vekt eller fett.

Treningsgruppen fikk mindre bukfett enn de som ikke trente

Målinger som ble gjort etter to år, viste at kvinnene i treningsgruppen i snitt hadde gått ned 3,7 prosent i total mengde kroppsfett. Kvinnene i kontrollgruppen hadde gått ned 0,1 prosent i gjennomsnitt. Når det gjaldt bukfedme - som er det "farligste" fettet - hadde treningsgruppen økt bukfedmen med syv prosent, mens kontrollgruppen hadde økt 21 prosent.

Reduksjonen av kroppsfett var tydeligere etter ett år enn ved slutten av det andre året. Dette viser at treningsgruppen i det andre året går over til vedlikeholdstrening. I kontrollgruppen var den totale fettøkningen og økningen i bukfedme større det andre året enn det første.

Vil du vite mer?