Nyhetsartikkel

Styrketrening gir lavere risiko for tidlig død

Styrketrening er forbundet med lavere risiko for hjerte- og karsykdom, diabetes, kreftsykdom og lavere risiko for tidlig død. Ny forskning viser at maksimal risikoreduksjon oppnås ved 30-60 minutters styrketrening i uka.

Dette ifølge en metaanalyse som ble publisert i British Journal of Sports Medicine i februar 20221.

De fleste av de 16 studiene som ble inkludert i analysen, var fra USA. I de fleste av studiene var det både menn og kvinner. Alder på deltagerne var fra 18 til 98 år, og antallet deltagere i de ulike studiene varierte fra 3800 til 480 000. Maksimal oppfølgingstid var 25 år.

Anbefaler styrketrening

Inaktivitet er et verdensomspennende helseproblem. I mange land anbefaler helsemyndighetene regelmessig styrketrening. Slik trening øker eller bevarer muskelstyrke, noe som er forbundet med lavere risiko for tidlig død og ikke-smittsomme sykdommer som hjertesykdom og kreft.

Det har blitt forsket mindre på styrketrening enn på kondisjonstrening i denne forbindelse, men flere studier har funnet at styrketrening er positivt for hjertehelsen og er forbundet med lavere risiko for noen typer kreft, skriver forfatterne i innledningen til metaanalysen.

Les også: Styrketrening anbefales for bedre hjertehelse

30 til 60 minutter i uka

I den aktuelle metaanalysen fant forfatterne at styrketrening var forbundet med 10 til 17 prosent lavere risiko for hjerte- og karsykdom, diabetes, lungekreft og tidlig død uansett årsak, uavhengig av om man trente kondisjon eller ikke.

Maksimal risikoreduksjon for tidlig død, hjerte- og karsykdom og kreftsykdom fant man ved 30 til 60 minutter med styrketrening i uka.

Risikoen for å utvikle diabetes ble klart redusert med styrketrening på inntil 60 minutter i uka, fulgt av en fortsatt gradvis reduksjon for de som trente mer enn dette. Ettersom muskelstyrkende aktivitet øker eller bevarer muskelmassen - som er hovedvevet i forbrenningen av glukose - ser man en klar dose-respons sammenheng.

Ved noen spesifikke krefttyper som tarmkreft, blærekreft, nyrekreft og kreft i bukspyttkjertelen fant man ikke at styrketrening reduserte risikoen.

Les også: Styrketrening

Best å trene styrke og kondisjon

Analysen viste at man oppnådde størst helsefordeler ved å trene både styrke og kondisjon. Dette bekrefter dermed funn fra tidligere studier.

Tidligere har andre studier vist at man oppnår best forebyggende effekt av styrketrening på slike sykdommer og tidlig død ved en til to styrkeøkter i uka. Mer enn dette ga ikke ytterligere helsegevinst.

Flere anbefalinger om fysisk aktivitet råder voksne til å trene styrke minst to ganger i uka. Selv om anbefalingene i hovedsak er basert på fordelene dette gir for muskel- og skjeletthelsen, støttes disse anbefalingene delvis av våre resultater som omhandler forebygging av tidlig død og ikke-smittsomme sykdommer, skriver forfatterne.

Det er uklart hva slags effekt større volum styrketrening har på helsen. Forfatterne mener at det er behov for storskalastudier som undersøker helsefordelene ved å trene enda mer styrke.

Metaanalysen har flere begrensninger. Den viktigste er et lavt antall inkluderte studier.

Kilder

Referanser

  1. Momma H, Kawakami R, Honda T, Sawada SS. Muscle-strengthening activities are associated with lower risk and mortality in major non-communicable diseases: a systematic review and meta-analysis of cohort studies . British Journal of Sports Medicine 2022. bjsm.bmj.com