Nyhetsartikkel

Styrketrening reduserer tegn på aldring i huden

Fra før av er det kjent at kondisjonstrening kan redusere tegn på aldring i huden. Nå har forskere funnet at også styrketrening kan ha en foryngende effekt på huden, men effekten er ikke helt lik.

Dette ifølge en studie som ble publisert i tidsskriftet Scientific Reports i juni 20231.

Fra før av er det kjent at kondisjonstrening kan være en effektiv måte å forebygge aldringstegn i huden. Effekten som styrketrening har på hudens aldring, har ikke vært undersøkt tidligere, skriver forfatterne av den aktuelle studien.

For den som vil leve sunt og lenge, er trening en viktig ingrediens. Trening har en rekke positive effekter på fysisk og psykisk helse. Men effekten trening har på aldring av huden har man fra før av lite kunnskap om, selv om studier har funnet at kondisjonstrening kan ha en gunstig (foryngende) effekt.

Aldring av huden

Aldring av huden er forbundet med endringer av lærhuden (dermis) som skyldes nedbrytning av vevet rundt cellene og er forårsaket av ytre faktorer som sol og luftforurensning, og indre faktorer som aldersrelaterte hormonelle endringer, nevroendokrine påvirkninger og økte nivåer av signalstoffer som utløser betennelser (inflammatoriske cytokiner). I tillegg avtar hudens tykkelse med alderen.

Trening endrer sirkulerende nivåer av cytokiner og hormoner. Disse endringene kan være involvert i anti-aldringseffekten som trening har på huden, forklarer forfatterne.

Studien

For å sammenligne effekten kondisjonstrening og styrketrening har på huden, ble det utført en randomisert studie. Deltagerne var 56 friske, middelaldrende, stillesittende japanske kvinner. Den ene gruppen trente styrke i 16 uker, mens den andre gruppen trente kondisjon i 16 uker.

Deltagergruppene var i utgangspunktet like i alder, kosthold, hudens aldring, kroppsfasong og fysisk kapasitet.

Gunstig effekt

Kondisjonstreningen reduserte kroppsvekten og bedret det maksimale oksygenopptaket. Styrketreningen førte til økt muskelmasse og styrke.

Hudens elastisitet og strukturen i det øverste hudlaget ble bedre i begge gruppene.

Sirkulerende nivå av mer enn 1480 faktorer i blodet ble målt før deltagerne begynte å trene, og etter at deltagerne hadde fullført 16 uker med trening.

En rekke sirkulerende faktorer endret seg betydelig etter 16 uker med trening. Faktorer som hadde positiv effekt på huden økte, mens faktorer med negativ effekt ble redusert.

Studien viste at styrketrening motvirker aldringstegn i huden. Treningen bedret elastisiteten, hadde en gunstig innvirkning på de øvre hudlagene og bedret hudens tykkelse.

Økning i hudens tykkelse fant man kun hos gruppen som trente styrke.

Ulik effekt

En sammenligning viste at kondisjonstrening og styrketrening hadde ulik effekt på huden. Begge hadde foryngende effekt.

Det spekuleres i om sirkulerende nivåer av inflammatoriske faktorer blir forsterket av aldring, stress og inaktivitet, skriver forfatterne. Flere studier har vist at kondisjonstrening er en effektiv måte å redusere sirkulerende inflammatoriske faktorer på. 

Det er behov for flere studier om effekten som styrketrening har på aldring i huden, for å bekrefte disse funnene.

Forfatterne skriver at dette er den første studien som viser at kondisjonstrening og styrketrening har ulik effekt på aldring av huden, og til å identifisere nøkkelfaktorer involvert i den foryngende effekten styrketrening har på huden.

Kilder

Referanser

  1. Nishikori S, Yasuda J, Murata K, Takegaki J, Harada Y, Shirai Y, Fujita S. Resistance training rejuvenates aging skin by reducing circulating inflammatory factors and enhancing dermal extracellular matrices. Scientific Reports 2023. www.nature.com