Nyhetsartikkel

Sykelig overvekt og fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet som metode for å gå ned i vekt, er vanskelig for de som er sykelig overvektige. Men de som klarer å bevege seg mer, får gode resultater.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

For sykelig overvektige kan det være vanskelig å gå ned i vekt. Ofte blir kirurgi sett på som eneste mulighet.

Men Eivind Aadland har i sin doktorgradsavhandling vist at fysisk aktivitet nytter også for denne gruppen mennesker. Han har nylig publisert to artikler i tidsskriftene Clinical Obesity og Journal of Rehabilitation Medicine. Et av hovedbudskapene til forskeren ved Høgskolen i Sogn og Fjordane er at om vekten ikke reduseres, blir formen likevel bedre og fysisk aktivitet gir flere gunstige helseeffekter.

Les også: Overvekt og fedme

Aadland har testet og fulgt opp pasienter ved Haugland Rehabiliteringssenter i Fjaler i Sogn og Fjordane gjennom ett år. I løpet av dette året trente deltagerne 2 til 3 økter daglig ved senteret de første seks ukene. Deretter dro de hjem, men kom tilbake til senteret to ganger til i løpet av året - tre uker hver gang.

Aadland har undersøkt fysisk aktivitet i forhold til vektreduksjon, fysisk form og kolesterolnivåer og målt aktiviteten til deltagerne med en aktivitetsmåler.

Årsaken til at mennesker som er svært overvektige, har liten effekt av fysisk aktivitet når de skal gå ned i vekt, er at det er vanskelig å endre livsstilen. I mange studier blir aktivitetsnivået målt ved hjelp av spørreskjemaer, og det hele blir upresist. I Aadlands forskning var det et poeng å måle aktiviteten så nøyaktig som mulig.

Den fysisk formen ble målt ved hjelp av å se på prestasjon og oksygenopptak mens pasientene gikk på tredemølle - på samme måte som en måler toppidrettsutøvere.

Viser at det nytter

Aadland forteller at når pasientene var inne på Haugland, klarte de fleste å følge treningsprogrammet.

- Men vi så at da de kom hjem, var det få som fortsatte å være i fysisk aktivitet. Særlig gjaldt dette kvinnene. Det viste seg at det var veldig vanskelig å legge om livsstilen, sier han til NHI.no.

Gruppen sett under ett gikk ned omtrent 10 kilo på ett år, men med store forskjeller fra person til person. Det er en relativt liten reduksjon i forhold til hvor tunge de var og hva mange hadde forventet. Likevel mener Aadland at fysisk aktivitet for sterkt overvektige mennesker er nyttig.

- Det er veldig uheldig at man kommuniserer at fysisk aktivitet ikke virker for de som skal ned i vekt. Hovedårsaken til at det ikke virker, er fordi de fleste ikke greier å endre livsstilen og aktivitetsnivået. Det er her utfordringen ligger, sier han og understreker:

- De som klarer å endre på aktiviteten, oppnår også en reduksjon i vekt.

- Hvorfor er dette så vanskelig?

- Det er det store spørsmålet. Det er mange barrierer som må brytes. Dette er en gruppe som veier svært mye, og det er tungt å være i aktivitet. Mange har tilleggsplager som vonde knær og rygg. Det kan også være mange som ikke har gode erfaringer med det å være i fysisk aktivitet og som naturlig nok ikke klarer å motivere seg for dette hver dag. Det kan være en kjempeutfordring, sier Aadland.

- Jeg tror kirurgi kan være den beste løsningen for mange sykelig overvektige, spesielt for de som er veldig tunge og har flere tilleggsplager. Men det er viktig å fortelle at man også får gunstige effekter av fysisk aktivitet.

Les også: Helseskader ved sykelig overvekt

Flere helseeffekter

Aadland vil også understreke at fysisk aktivitet har andre positive effekter enn vektreduksjon.

- I vår studie så vi en sammenheng mellom trening og bedret kolesterolnivå. Blant de som klarte å legge om livsstilen og drive mer fysisk aktivitet, gikk kolesterolnivået vesentlig ned. Dette er også viktig for å få en god helse, selv om vekten ikke reduseres.

Les også: Heller trening enn slanking

De pasientene som klarte å øke aktivitetsnivået sitt, ble også i langt bedre form enn tidligere, selv om vekten ikke gikk ned.

Han sier at det var vanskelig for deltagerne å ta med seg de gode vanene hjem til familien etter ukene på rehabiliteringssenteret. Å integrere aktiviteten hjemme var utfordrende, og mange havnet fort i det samme mønsteret som før.

- Å endre livsstil er vanskelig, men noen greier det, og det er det viktig at folk vet om.

Hvordan hver enkelt responderer på trenning er vanskelig å si på forhånd. Ofte ser en stor variasjon fra person til person. Dette gjelder både vektendring og fysisk form. Han mener mye av dette handler om genetisk disponering:

- Det er veldig store individuelle variasjoner i det folk får til. Ulike personer får forskjellig respons på samme mengde trening. De som er sykelig overvektige, tilhører nok en gruppe som responderer relativt dårlig på aktivitet. De har gener som gjør at de lett øker i vekt, og de har vanskeligheter med å gå ned i vekt. Er du ikke disponert for å veie 150 kilo, blir du ikke så tung, sier han.

- Når man ønsker å gå ned i vekt, ser det ut til at hjernen husker den høyeste vekten man har hatt. Og kroppen gjør alt den kan for å hindre vektnedgang.

Les også: Gode vaner - mindre overvekt