Nyhetsartikkel

Sykle til jobben - større effekt en du kanskje tror

Kan en sommer som snart går mot slutten være starten på en høst med nye vaner?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Det mangler ikke på gode argumenter for å la bilen stå og heller ta sykkelen når du skal på jobb.

En studie publisert i The Lancet Diabetes and Endocrinology journal i vår, viste at voksne som sykler eller går til jobb har en betydelig lavere fettprosent og kroppsmasseindeks (BMI) sammenlignet med voksne som bruker bilen til jobb.

Forskerne inkluderte 150 000 briter i alderen 40 til 69 år i denne studien. Data om BMI og fettprosent ble satt i sammenheng med hvilken transportmetode de velger når de skal på jobben.

Den sterkeste sammenhengen ble funnet mellom de som syklet og de som kjørte bil: Resultatene viste at menn som syklet til jobb, i snitt veide fem kilo mindre enn menn som tok bilen. Det samme gjaldt for kvinnene - de som syklet var 4,4 kilo lettere enn de som tok bilen.

Les NHI.no sin artikkel om denne studien her

Markant bedre helse

Sykle til jobben - sommer

Også en norsk studie fra 2010 har studert helseeffekten av å sykle til jobben. I studien "Helseeffekter av sykling til og fra jobb" har blant annet Sindre M. Dyrstad ved Universitetet i Stavanger sett på effekten av å sykle framfor å kjøre bil til og fra jobb.

Forskerne ønsket å se om man "med enkle midler kunne klare å motivere til regelmessig sykkelaktivitet til og fra arbeid i ett år, og om dette førte til fysiologiske endringer som kunne gi helsemessig gevinst".

Her ble 25 personer som regelmessig syklet til og fra jobben fulgt i ett år. Det ble målt maksimalt oksygenopptak, kroppsmasseindeks og totalkolesterol og HDL-kolesterol.

Resultatene viste at oksygenopptaket i løpet av studien økte med nesten 16 prosent. Det ble funnet en økning i HDL-konsentrasjonen på omtrent 15 prosent, mens det kun ble funnet små endringer i BMI.

Innledningsvis i denne rapporten skriver forskerne om tidligere studier som viser at det hos voksne er funnet at sykling til og fra arbeid er assosiert med omtrent 30 prosent lavere risiko for tidlig død hos både menn og kvinner. Det var da justert for andre risikofaktorer og generelt aktivitetsnivå.

- Et godt sted å starte

Sykle til jobben - sommer

- Å sykle til jobben er et godt sted å starte for å bedre folkehelsa. Det er flere grunner til det, sa postdoktor Ernst A. Hansen ved Norges idrettshøgskole i et tidligere intervju med NHI.no. Han har flere gode argumenter for å finne fram sykkelen:

  • Å sykle er en god fysisk aktivitet, og fysisk aktivitet trenger alle. Sykling styrker musklene og bedrer kondisjonen. Den viktigste motivasjonsfaktoren for enkelte er at de sparer tid.
  • Å slå sammen transport og mosjon er tidseffektivt i hverdagen, kanskje særlig for barnefamilier. Hvis du sykler til og fra jobben, står det igjen mer av dagen til andre ting.
  • Å sykle er bra for miljøet. Dette kan være en motivasjon i seg selv. Mange mennesker ønsker å tenke miljø og mener det er lurt å la bilen stå.

Han sier at enkelte trenger å bryte en barriere for å begynne å sykle til jobben.

- Men det viser seg at når man først har brutt mønsteret, latt bilen stå og tatt fram sykkelen, er det mange som ser fordelen av å sykle i stedet for å kjøre, sier Hansen.

Men en slik barriere kan være vanskelig å bryte.

- Det har noe med at vi er kontrollert av våre vaner. Vi liker å gjenkjenne det vi gjør, det er trygt og føles best uansett om det er lurt eller ikke, sier han og mener at i forhold til fysisk aktivitet og helse er dette en utfordring.

- Vi trenger ikke bevege oss for å leve livene våre. Samfunnsutviklingen har ført oss i denne retningen og dette er en utfordring vi må løse.

Les hele intervjuet med Ernst A. Hansen her