Nyhetsartikkel

Tennisalbue - hjelper det med behandling?

Sliter du med tennisalbue? – Da kan du trygt avvente behandlingen, sier forsker Morten Olaussen (til venstre).

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Fysioterapi, kortison eller ingen behandling? Hva hjelper mot tennisalbue? En ny studie fra Universitetet i Oslo viser at hverken kortison, fysioterapi eller en kombinasjon av disse har noen effekt på lang sikt.

Tennisalbue kan være svært smertefullt. Selv om det oftest går over av seg selv, kan smertene bli langvarige og mange må sykemeldes. Tennisalbue gir smerter i området rundt yttersiden av albuleddet.og skyldes oftest overbelastninger.

- Det starter antagelig som en betennelse i et muskelfeste i albuen. Vi ser at det ofte kommer av repeterende produksjonsarbeid der man gjør samme bevegelse over tid. Elektrikere og snekkere er typisk utsatt, sier Morten Olaussen til NHI.no.

Han har sammen med Øystein Holmedal ledet studien som nylig ble publisert i tidsskriftet BMC Musculoskeletal Disorders. Begge er spesialister i allmennmedisin, fastleger og forskere.

Olaussen forteller at tennisalbue er en forholdsvis vanlig tilstand som oftest er å se blant mennesker i 40-årene. Men det er en tilstand som gjerne varer lenger enn andre muskelvondter.

Kortisonsprøyte effekt på kort sikt

albue

Olaussen og Holmedal har studert ulike behandlingsmetoder for tennisalbue, og har gjennomført både en litteraturgjennomgang av tidligere studier og en klinisk studie med pasienter rekruttert fra legekontor i Sarpsborg. Under litteraturgjennomgangen fant de få gode studier.

- Vi fant ingen gode studier som så på kortisonbehandling og fysioterapi i kombinasjon. Vi fant noen studier som viste at kortison hadde en viss positiv korttidseffekt, men langtidseffektene var uklar. Gjennomgangen viste at noen typer fysioterapi hadde en effekt, men også disse studiene fortalte lite om effekten på lang sikt. Fra før vet man at sjokkbølger ikke har noen effekt, forteller Olaussen.

Gjennomgangen viste altså at kortison har god effekt på kort sikt, men denne effekten forsvinner og pasienten opplever å bli noe verre igjen etter noen uker. Selv om eksentrisk trening kan være positivt for slike plager, vet vi lite om effekten på lang sikt.

Unødvendig med behandling

Under den kliniske studien undersøkte forskerne hvordan pasienter med akutt tennisalbue responderte på ulik behandling. Deltagerne ble tilfeldig delt inn i tre grupper: Den ene fikk fysioterapi sammen med kortisonsprøyte, den andre fikk fysioterapi og placebosprøyte (narremedisin), mens den tredje gruppa fikk ingen behandling.

- I studien vår så vi kun på akutte tilfeller av tennisalbuer, altså nyoppståtte plager som ikke hadde vart mer enn tre måneder, sier han.

- Vi visste fra før at kortisonsprøyte har en bra effekt på kort sikt. Hypotesen vår var at om man kombinerte fysioterapi med kortison kunne kanskje den gode kortisoneffekten vare lenger.

Deltagerne i studien fikk fysioterapibehandling i seks uker - 12 behandlinger til sammen.

- Etter seks uker meldte 60 prosent i gruppen som fikk kortison og fysioterapi om at de var mye bedre eller helt friske. Blant deltagerne som fikk fysioterapi kombinert med placebo, og deltagerne i kontrollgruppen, oppga omlag 20 prosent av de var blitt mye bedre eller helt friske, sier han.

- Det var altså en betydelig effekt med kortison. Men etter 12 uker hadde kortisoneffekten forsvunnet, og alle gruppene kom ut likt.

- Etter et halvt år så vi at gruppen som hadde fått kortisonsprøyte, var litt dårligere enn de andre. Det betyr at om man ikke gir noen behandling i det hele tatt, blir man likevel gradvis bedre, sier han.

Olaussen forteller at bare fysioterapi alene hadde nesten ingen effekt.

- Det var overraskende at vi ikke greide å vise en effekt av fysioterapi. Kanskje kan årsaken til dette være at vi i vår studie bare behandlet akutte tilstander, sier Olaussen.

- I gruppa som fikk kortisonsprøyte, så vi en tydelig effekt etter 6 uker, men vi så også at pasientene ble dårligere igjen senere i forløpet. Kanskje kan årsaken til dette være at de som fikk kortisonsprøyte begynner å jobbe eller belaste handa tidligere enn man bør.

- Vi konkluderer derfor med at om du sliter med tennisalbue, trenger du ikke nødvendigvis behandling. Med mindre du trenger en god hånd i en spesiell situasjon, da kan kortison hjelpe på kort sikt. Tennisalbue er en tålmodighetsprøve, men man kan trygt avvente behandlingen, sier Olaussen.