Nyhetsartikkel

Trening gir lavere risiko for død av influensa og lungebetennelse

Regelmessig kondisjonstrening, selv i mindre mengder enn det som er anbefalt som et minimum, er forbundet med lavere risiko for død av influensa og lungebetennelse.

Dette ifølge en studie som ble publisert i British Journal of Sports Medicine i mai 20231.

Voksne blir anbefalt å trene i minst 150 minutter i uken med moderat intensitet, eller minst 75 minutter i uken med energisk intensitet. Man bør trene kondisjon og minst to økter i uken med styrketrening.

Kondisjonstrening kan være rask gange, jogging, svømming, sykling, bruk av trappemaskin og lignende. Målet er å øke pulsen og bli svett.

Studien

Forskerne bak den aktuelle studien ville finne ut om bestemte typer og mengder fysisk aktivitet kan forbindes med redusert risiko for død av influensa eller lungebetennelse.

De hentet inn svar fra 577 909 voksne deltagere i en amerikansk studie som varte fra 1998 til 2018.

Deltagerne ble spurt om hvor ofte de trente energisk i mer enn ti minutter, og hvor ofte de var i moderat eller lett aktivitet. De ble også spurt om hvor ofte de trente styrkeøkende øvelser.

Inndeling etter aktivitetsnivå:

Deltagerne ble delt inn i fire kategorier:

  • De som ikke oppnådde minstemålene i anbefalingen verken for kondisjonstrening eller styrketrening
  • De som oppnådde anbefalingene om kondisjonstrening
  • De som oppnådde anbefalingene for styrketrening
  • De som oppnådde anbefalingene for både kondisjonstrening og styrketrening

I tillegg ble fem nivå av fysisk aktivitet definert:

  • Under ti minutter i uken med moderat til energisk aktivitet
  • 10 til 149 minutter i uken med moderat til energisk aktivitet
  • 150-300 minutter i uken med moderat til energisk aktivitet
  • 301-600 minutter i uken med moderat til energisk aktivitet
  • Mer enn 600 minutter i uken med moderat til energisk aktivitet

Styrketrening ble rangert fra mindre enn to økter med styrketrening i uken, to økter i uken, tre økter i uken, fire til seks økter i uken, og syv eller flere økter i uken.

Halvparten av de som ble spurt, oppnådde ikke minstemålene for anbefalt fysisk aktivitet.

En tredjedel trente ikke kondisjon, og mer enn tre fjerdedeler trente styrke mindre enn to ganger i uken.

Best å trene kondisjon og styrke

I en overvåkningsperiode på ni år døde 81 431 av deltagerne. Av disse dødsfallene skyldtes 1516 influensa eller lungebetennelse.

De som oppnådde anbefalt mengde fysisk aktivtet - altså både kondisjonstrening og styrketrening, hadde halvparten så høy risiko for å dø av lungebetennelse eller influensa som de som ikke nådde disse målene. Dette var etter å ha tatt høyde for andre faktorer som kunne påvirke resultatet.

De som kun nådde målene om kondisjonstrening, hadde 36 prosent lavere risiko for død av influensa og lungebetennelse. Å kun oppnå ukentlige mål om styrketrening ga ingen forskjell.

Selv litt trening hjalp

Selv de som trente kondisjon i 10 til 149 minutter i uken oppnådde en betydelig reduksjon. Denne gruppen hadde 21 prosent lavere risiko for død av influensa eller lungebetennelse. De som trente i 150-300 minutter i uken, hadde 41 prosent lavere risiko, og de som trente kondisjon i 301-600 minutter reduserte risikoen med 50 prosent.

Å trene mer enn 600 minutter i uken ga ingen ytterligere fordeler.

Styrketrening to dager i uken kombinert med kondisjonstrening ga 47 prosent lavere risiko. Men å trene syv eller flere styrkeøkter i uken, var forbundet med 41 prosent høyere risiko for død av influensa eller lungebetennelse.

Mulige forklaringer på dette kan være unøyaktige svar, eller sirkulatoriske konsekvenser av hyppig, høyintensitets styrketrening, mener forfatterne.

Observasjonsstudie

Studien er en observasjonsstudie og kan derfor ikke fastslå årsak.

Forskerne konkluderer likevel med at tilstrekkelig kondisjonstrening og to økter i uken med styrketrening, er tiltak som kan begrense dødelighet ved influensa og lungebetennelse.

Kilder

Referanser

  1. Webber BJ, Yun HC, Whitfield GP. Leisure-time physical activity and mortality from influenza and pneumonia: a cohort study of 577 909 US adults. British Journal of Sports Medicine 2023. bjsm.bmj.com