Nyhetsartikkel

Trening kan redusere brystkreftrisiko

En times trimtur om dagen kan redusere brystkreftrisikoen blant kvinner som har passert overgangsalderen, viser en ny amerikanske studie.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Studien er publisert i tidsskriftet Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention.

Brystkreft er den kreftformen som rammer flest kvinner. De nyeste tallene fra Kreftregisteret i Norge viser at 3094 kvinner fikk brystkreft i 2011 - som er en økning fra året før. Det var nesten dobbelt så mye brystkreft blant kvinner i Norge i 2010 som i 1956.

Statistikken viser også at nesten 9 av 10 kvinner som rammes er i live 5 år etter at de har fått diagnosen.

Mange studier har undersøkt hva man kan gjøre for å redusere risikoen for å få brystkreft. Den største risikoen for brystkreft er alder - de fleste som får sykdommen er over 50 år. Det er ingen ting å gjøre med alderen, men det går an å redusere andre risikofaktorer. Bruk av hormoner i overgangsalderen, røyking, stort alkoholforbruk og usunn mat er kjente risikofaktorer for å utvikle brystkreft, men flere forskningsstudier har konkludert med at fysisk aktivitet også spiller en rolle.

Les også: Turgåing som trening

Kristin Benjaminsen Borch er fysioterapeut og postdoc ved Institutt for Samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø, Norges Arktiske Universitet. Hun mener man må tolke resultatene av denne studien med forsiktighet:

- Det er gjort nærmere 100 studier på sammenhengen mellom brystkreft og fysisk aktivitet, likevel er det usikkert i hvor stor grad fysisk aktivitet beskytter mot brystkreft, sier Kristin Benjaminsen Borch (bildet) til NHI.no.

I sin doktorgradavhandling har hun blant annet undersøkt sammenhengen mellom fysisk aktivitet og risikoen for brystkreft hos kvinner som har passert overgangsalderen.

Turgåing som treningsform

I den aktuelle studien fra USA, har forskerne nettopp sett på dette: Kan fysisk aktivitet blant kvinner redusere risikoen for brystkreft?

Over 73 000 kvinner som hadde passert overgangsalderen deltok i studien. De besvarte detaljerte spørreskjemaer om livstil - blant annet om fysisk aktivitet.

Kvinnene ble fulgt opp i 17 år i snitt - og måtte besvare spørsmål om treningsvanene flere ganger i løpet av studietiden.

Les også: Å gå er like bra for hjertet som løping

I løpet av studien fikk 4760 av kvinnene, diagnosen brystkreft. Dette var omtrent 1 av 16 kvinner i studien.

Resultatene viste at det var mindre sannsynlig at kvinner som trente, fikk diagnosen enn de som ikke var fysisk aktive. Omtrent halvparten av kvinnene opplyste om at turgåing var deres eneste form for fysisk aktivitet. Dette var også den vanligste treningsformen blant kvinnene som deltok.

Sammenlignet med de som gikk lite, hadde kvinnene som gikk i minst syv timer i uken 14 prosent reduksjon i risikoen for å få brystkreft. Kvinnene som trente regelmessig med høy intensitet, reduserte risikoen med opptil 25 prosent.

Forskerne forsøkte å korrigere for vekt, BMI og andre faktorer. Likevel kan ikke en slik studie bevise at trening er en sikker årsak til lavere risiko for brystkreft. Det kan være andre grunner forskerne ikke har klart å ta hensyn til - for eksempel kan de som trener mye også ha andre sunne livsstilsvaner.

Kristin Benjaminsen Borch er kritisk til resultatene:

- Risikoreduksjonen på 25 prosent må tolkes med stor forsiktighet, sier Borch om denne studien. Hun mener funnene som viser at fysisk aktivitet kan beskytte mot brystkreft, er svake.

- Hvis en studerer funnene, kan man se at det ikke er slik at økende grad av MET- forbruk (energiforbruk) per uke reduserer risikoen tilsvarende. Faktisk kan en se at de som rapporterer ingen aktivitet også har en redusert risiko (selv om funnet ikke er statistisk signifikant).

Men selv om vi ikke kan være sikker på denne sammenhengen mellom kreftrisiko og fysisk aktivitet, vil det likevel være mange gode grunner til å holde seg i god fysisk form - å holde seg fysisk aktiv har en rekke positive effekter.

Les også: Fire av fem nordmenn beveger seg for lite

Neste side