Nyhetsartikkel

Trening kan redusere brystkreftrisiko

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Fysisk aktivitet og dødelighet

Borch fant i sin studie «Physical activity, mortality and breast cancer risk – The Norwegian Women and Cancer Study» en klar sammenheng mellom fysisk aktivitet og dødelighet.

Hennes resultater viste at inaktive kvinner hadde dobbelt så stor risiko for tidlig død sammenlignet med kvinner som var moderat aktive. Hun forteller at økende grad av selvrapportert fysisk aktivitetsnivå, ga større reduksjon i dødelighet.

- Du så både på fysisk aktivitet i forhold til hjerte- og karsykdommer og brystkreftrisiko, og når det kommer til brystkreft, fant du ingen reduksjon i risiko?

- Jeg så på total dødelighet (uansett årsak) og delte dette opp i død av hjerte- og karsykdommer og kreftdød (uavhengig av type kreft) i forhold til fysisk aktivitet, sier Borch.

I tillegg undersøkte hun risikoen for å få brystkreft sett i lys av nivået av fysisk aktivitet hos kvinner som var ferdig med overgangsalderen.

- Jeg fant ingen holdepunkter for en signifikant sammenheng mellom fysisk aktivitet og brystkreft (eller undergrupper av brystkreft) etter å ha justert for andre mulige risikofaktorer for brystkreft i en representativ samling av 80 000 norske kvinner, sier Borch.

Hun forteller at World Cancer Research Fund oppsummerte i 2010 at det eksisterer en mulig beskyttende effekt av fysisk aktivitet på brystkreft etter overgangsalderen, som de mener er sterk nok til at en kan gå ut med anbefalinger til befolkningen basert på de studiene som foreligger. World Cancer Research Fund sier samtidig at man har for få bevis til å kunne gå ut med detaljerte anbefalinger i forhold til frekvens, varighet eller intensitet av aktivitet, altså hvor mye som skal til.

- Enn så lenge er det derfor de internasjonale og nasjonale retningslinjene for fysisk aktivitet generelt som gjelder. Dette er 30 minutter moderat fysisk aktivitet hver dag eller i gjennomsnitt 3,5 timer i uken for voksne, sier Borch.

Kilder

Referanser

  1. Hildebrand JS, Gapstur SM et.al. Recreational physical activity and leisure-time sitting in relation to postmenopausal breast cancer risk. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention 2013.
Forrige side