Nyhetsartikkel

Trening mot depresjon - mye er ikke best

45 minutter trening tre til fem dager i uka er best om man vil redusere dårlig psykisk helse. Det konkluderer en stor studie publisert i The Lancet Psychiatry Journal.

Fysisk aktivitet reduserer risikoen for dårlig psykisk helse. Men å trene veldig mye, gir ikke større uttelling. Det viser en stor studie publisert i The Lancet Psychiatry Journal1 i august 2018.

Studien inkluderer 1,2 millioner mennesker i USA, og viser at de som trener, rapporterer om 1,5 færre dager med dårlig psykisk helse i måneden sammenlignet med de som ikke trener.

Men mye trening var ikke nødvendigvis det beste. Studien viser at 45 minutter fysisk aktivitet tre til fem dager i uken var forbundet med de største fordelene.

Les en oppsummering i The Lancet Psychiatri her

Hvorfor er trening bra?

I en nyhetsmelding fra The Lancet Psychiatry Journal, poengterer forskerne at fysisk aktivtet reduserer risikoen for blant annet kardiovaskulær sykdom, hjerneslag og diabetes, men sammenhengen mellom trening og mental helse er uklar. Forskning har vist at trening kan virke positivt på den psykiske helsa. Men samtidig kan også inaktivitet være et symptom på dårlig mental helse, og det å være aktiv et tegn på at man har en viss "motstandskraft".

Les også: Trening i tenårene beskytter mot depresjon

- Depresjon er den viktigste årsaken til funksjonshemming over hele verden, og det er et stort  behov for å finne måter å forbedre psykisk helse på gjennom helsekampanjer," sier en av forskerne bak studien, Adam Chekroud ved Yale University, i nyhetsmeldingen.

- Trening er knyttet til en lavere psykisk helsebyrde uansett alder, rase, kjønn, husstandsinntekt og utdanningsnivå. Men type trening, varighet og frekvens spiller en viktig rolle. Dette kan brukes til å tilpasse treningsanbefalinger for å forbedre folks psykiske helse, sier han.

Les også: Fysisk aktivitet og psykiske lidelser

Hvilken trening funker best?

I gjennomsnitt opplevde deltakerne 3,4 dager med dårlig psykisk helse hver måned.

Alle resultater ble justert for alder, rase, kjønn, sivilstand, inntekt, utdanningsnivå, arbeid, BMI, selvrapportert fysisk helse og tidligere diagnose av depresjon.

Ifølge studien er lagsport, sykling, aerobic og trening på treningsstudio forbundet med størst reduksjon i psykisk uhelse.

Sammenlignet med personer som rapporterte om at de ikke trente, rapporterte personer som trente 1,5 færre dager med dårlig psykisk helse hver måned - en reduksjon på 43,2 prosent.

For mennesker som tidligere hadde blitt diagnostisert med depresjon, var reduksjonen i antall dårlige psykiske helsedager størst. 

I denne gruppa var trening forbundet med 3,75 færre dager med dårlig psykisk helse i måneden, sammenlignet med personer som ikke trente.  

Kilder

Referanser

  1. Chekroud S, Gueorguieva R, et.al. Association between physical exercise and mental health in 1·2 million individuals in the USA between 2011 and 2015: a cross-sectional study. The Lancet Psychiatry 2018. doi.org
  2. https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-08/tl-tlp080718.php