Nyhetsartikkel

Trening som forebygger idrettsskader

Visse styrkeøvelser kan redusere andelen idrettsskader til mindre enn en tredjedel.

Omfanget av overbelastningsskader kan halveres.

Dette ifølge en metaanalyse som ble publisert i British Journal of Sports Medicine i juni 20141.

Målet til forskerne var å finne ut om fysisk aktivitet kunne redusere forekomsten av idrettsskader. De utførte separate analyser av styrketrening, uttøyningsøvelser, balanseøvelser, og kombinasjoner av disse.

25 randomiserte kontrollerte studier med totalt 26.610 deltagere med 3.464 skader, ble inkludert i metaanalysen. Den totale effekten på skadeforebygging var ikke entydig. Både akutte skader og overtreningsskader kunne reduseres med målrettede fysiske øvelser.

Les også: Disse styrkeøvelsene kan hjelpe ved ulike typer idrettsskader i beina.

Styrketrening og balansetrening

Innledningsvis skriver forfatterne at håndtering av idrettsskader er vanskelig, tidkrevende og kostbart, både for samfunnet og for den som rammes. Å forebygge idrettsskader med ulike typer trening/øvelser, krever lite hjelp fra helsepersonell, og det er tilgjengelig for alle.

Les også: Effektiv forebygging av idrettsskader

Uttøyning viste - som også tidligere studier har konkludert med - ingen forebyggende effekt mot idrettsskader. Styrketrening var den treningsformen som hadde størst beskyttende effekt, men balansetrening og spesifikke øvelser rettet mot bestemte idretter hadde også gunstig effekt.

Les også: Uttøyning - ikke så dumt likevel

Tar forbehold

Både akutte idrettsskader og overtreningsskader kan reduseres ved forebyggende styrketrening. I følge studien kan omfanget av akutte skader reduseres til en tredjedel av det forekomsten ville vært uten slike forebyggende øvelser, mens forekomsten av overtreningsskader kan halveres.

Forskerne bak studien tar forbehold for at effekten varierer veldig mellom ulike idretter og ulike idrettsutøvere. Til tross for dette, er bevisene for at fysisk trening kan forebygge idrettsskader, overbevisende.

Eksempel

Ifølge tidligere studier antydes det at idrettsutøvere med god styrke i setemuskulaturen er mindre utsatt for akutte- og belastningsrelaterte løpeskader. Svak setemuskulatur gir økt risiko for både løperkne og andre knesmerter. Nedsatt balanse og motorisk kontroll har sammenheng med ulike skader i underekstremitetene, blant annet skader i ankelleddet. Øvelser som styrker setemuskulaturen, vil derfor kunne være nyttig. NHI.no har over 130 videoer av ulike styrketreningsøvelser. Øvelser for setet finner du her.

Kilder

Referanser

  1. Lauersen JB, Bertelsen DM, Andersen LB. The effectiveness of exercise interventions to prevent sports injuries: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. British Journal of Sports Medicine 2014; 48: 871-77. bjsm.bmj.com