Informasjon

Trening og demens

En ny studie viser at trening kan kan forsinke utviklingen av demens hos eldre som lider av mild kognitiv svikt.

Regelmessig styrketrening, ved hjelp av for eksempel romaskin eller vekter, kan være med på å bedre eldres oppmerksomhet, hukommelse og problemløsning.

Les også: Dette er hukommelsessvikt

Det viser resultatene av en artikkel publisert i tidsskriftet Archives of Internal Medicine i 2012.

Les også: Styrketrening for eldre

En lovende strategi

Forskerne studerte over 80 kvinner i alderen 70 til 80 år med mild kognitiv svikt i seks måneder.

Demens er fellesbetegnelsen for en gruppe hjernesykdommer som fortrinnsvis opptrer i høy alder og som medfører symptomer som hukommelsessvikt, sviktende handlingsevne, sviktende språkfunksjon og personlighetsendringer.

Les også: Hvorfor blir noen demente?

Kvinnene i denne studien hadde ennå ikke utviklet demens, men mild kognitiv svikt (MCI) - et mellomstadium mellom normal kognisjon og demens. 10 – 15 prosent av pasienter med mild kognitiv svikt utvikler demens per år.

Studien, som er en randomisert kontrollert studie, undersøkte om ulike typer trening bedret den mentale evnen hos eldre kvinner med hukommelsesproblemer. Forskerne testet ut både utholdenhetstrening og styrketrening.

De vel 80 kvinnene ble tilfeldig fordelt til enten å trene styrketrening to dager i uken, eller aerob trening to dager i uken. Den siste gruppen var en kontrollgruppe. Treningen varte i 60 minutt og ble ledet av kvalifiserte instruktører.

Ved starten og slutten av studien, gjennomgikk kvinnene flere tester for å måle den kognitive funksjonen.

Forskerne skriver at trening er en lovende strategi for bekjempelse av kognitiv svikt og at utholdenhetstrening og styrketrening har vist seg å forbedre mental yteevne både hos friske eldre og de med mild kognitiv svikt (MCI). Men ifølge forskerne har ingen studier ennå sammenliknet effekten av de to ulike treningene på denne gruppen mennesker.

Les også: Treningsprogram for eldre

Styrke framfor utholdenhet

Sammenlignet med kontrollgruppen, viste de som utførte styrketreningen en betydelig bedring i den kognitive testen. De hadde også en større endring i blodstrømmen i visse områder av hjernen da de ble testet i hukommelse.

Gruppen som trente utholdenhet, forbedret seg betydelig fysisk i løpet av tiden da studien pågikk, men forskerne fant ingen andre forskjeller sammenlignet med kontrollgruppen.

Les også: Lettere liv med styrketrening

Ifølge forskerne er dette nok et bevis på at styrketrening kan være til nytte for mennesker som er i fare for å utvikle demens og at to treninger i uka kan være en god metode for å stoppe den kognitive svikten.

Les også: Løping kan forsinke aldringsprosessen

Kilder

Referanser

  1. Nagamatsu L, Handy T, et.al. Resistance Training Promotes Cognitive and Functional Brain Plasticity in Seniors With Probable Mild Cognitive Impairment. Arch Intern Med 2012; 172: 666-668.