Nyhetsartikkel

Trening og forebygging av hjertesykdom for eldre

Daglige økter på 20 minutter med moderat til energisk trening i tidlig eldre alder (70-75 år), kan best forebygge alvorlig hjertesykdom, inkludert hjertesvikt, i sen alderdom (80+).

Dette ifølge en italiensk studie som ble publisert i tidsskriftet Heart i februar 20221.

Det er godt kjent at fysisk aktivitet er forbundet med lavere risiko for hjerte- og karsykdom og et lengre liv, men relativt få studier har sett utelukkende på om trening sent i livet kan forebygge hjertesykdom og slag i eldre alder.

Italiensk studie

I denne studien brukte forskerne data fra en studie med italienere som var 65 år eller eldre. Den endelige analysen inkluderte 2754 deltagere, 60 prosent var kvinner.

Deltagerne i studien oppga tidlig i forløpet (1995-1997) detaljerte sykehistorier, de gjennomgikk også fysiske undersøkelser, skanninger og det ble tatt en rekke blodprøver. Fire og syv år senere ble det gjort ytterligere vurderinger.

Deltagerne fylte ut spørreskjema om fysisk aktivitetsnivå ved hver av vurderingene. Moderat fysisk aktivitet inkluderte aktiviteter som å gå, et boccialignende spill og fisking, mens energisk aktivitet inkluderte hagearbeid, trening i treningsstudio, sykling, dansing og svømming.

De som var fysisk aktive i 20 minutter eller mer per dag, ble definert som aktive, mens de som var aktive i mindre enn 20 minutter per dag ble definert som inaktive. Menn hadde større sannsynlighet for å være aktive enn kvinner.

Helsen til deltagerne ble fulgt gjennom sykehusjournaler og dødsattester, Studien ble avsluttet i desember 2018.

I perioden studien varte, ble det stilt 1037 nye diagnoser av hjertesykdom, hjertesvikt og hjerneslag blant deltagerne.

Best med 20-40 minutters daglig aktivitet

Økt fysisk aktivitetsnivå og opprettholdelse av en aktiv livsstil over tid var forbundet med lavere risiko for hjerte- og karsykdom. Den største reduksjonen i risiko så man i forhold til nye tilfeller av koronar hjertesykdom og hjertesvikt i sen alderdom. Det ble ikke observert noen signifikant sammenheng mellom fysisk aktivitet og hjerneslag.

Mønstre med stabilt høyt fysisk aktivitetsnivå var forbundet med 52 prosent lavere risiko for hjerte- og karsykdom blant menn, sammenlignet med mønstre av stabilt lave aktivitetsnivå. 

Den største reduksjonen i hjertesykdom og hjertesvikt så man ved 20-40 minutter med moderat til energisk aktivitet per dag.

Mest tydelig hos menn

Sammenhengen var tydeligst hos de mannlige deltagerne, men kvinner som var fysisk aktive, hadde konsekvent lavere forekomst av nesten alle kardiovaskulære utfall, til tross for at risikoreduksjonen ikke nådde statistisk signifikans. Når man vurderte tidlig dødelighet, var risikoen betydelig redusert, ifølge forskerne.

Studien er en observasjonsstudie og kan derfor ikke fastslå årsak. Forskerne konkluderer likevel med at fysisk aktivitet midt i livet og i tidlig alderdom bør fremmes i et folkehelseperspektiv, gitt en sannsynlig større reduksjon i risikoen for kardiovaskulær sykdom.

Minst 20 minutter moderat til energisk trening per dag bør anbefales for å oppnå størst mulig fordel for hjerte- og karhelse.

Bevegelse er medisin

I en lederartikkel2 som omtaler studien, skriver forfatterne at fysisk aktivitet forbedrer den arterielle blodstrømmen og kan redusere klebrigheten og dermed dannelsen av blodpropper. Detaljerte mekanismer om hvordan fysisk aktivitet kan redusere fremtidig risiko for kardiovaskulær sykdom, er ikke fullt ut forstått, skriver de, før de senere i lederen poengterer at funnene viser at bevegelse er medisin også sent i livet: Selv små mengder fysisk aktivitet gir fordeler hos eldre. Bedre sent enn aldri, men heller tidlig enn sent, skriver de.

 

 

Kilder

Referanser

  1. Barbiellini Amidei C, Trevisan C, Dotto M, et al. Association of physical activity trajectories with major cardiovascular diseases in elderly people. Heart 2022; 108: 360-366. heart.bmj.com
  2. Fabris E, Sinagra G. Physical activity in older people: better late than never, but better early than late. Heart 2022; 108: 328-329. heart.bmj.com