Nyhetsartikkel

Treningsavhengighet

Hva skjer når vanlige mosjonister lar treninga styre livet?

Å være avhengig av å trene, høres kanskje ikke så dumt ut - men i enkelte tilfeller kan avhengigheten bli sykelig.

Å bli avhengig av trening kan sammenlignes med å bli avhengig av rusmidler. Treningsavhengighet er overdreven og ukontrollert treningsadferd, og det gir en form for abstinens hvis man ikke får trent. Dette betyr at treningen fyller hele livet og fører til risiko for tap av sosiale relasjoner, overbelastningsskader og ensidig fokusering på kropp og prestasjoner.

Forskning om mosjonsavhengighet startet på 1970-tallet, men da var det kun snakk om positiv avhengighet, og hvilke effekter trening har på kropp og sinn.

Etter hvert har negativ avhengighet av mosjon fått mer oppmerksomhet, der treningsadferden utvikler seg til et misbruk med fysiske, psykiske og kognitive symptomer.

- Er man pårørende til noen som er avhengig av trening, skal man fortelle om sine bekymringer. Gjør det på en omsorgfull måte - ikke fordømmende. Fortell hva du ser og hva du savner ved personen, sier Mia Beck Lichtenstein på Syddansk Universitet i Danmark til NHI.no.

Hun har utgitt boken "Besat af træning" og "Find træningsbalancen". Hun har forsket på treningsavhengige i fitness- og fotballmiljøet, og har skrevet en PhD-avhandling om temaet.

I denne studien deltok 600 personer som ble rekruttert fra fitness- og fotballmiljøet og ble bedt om å svare på spørsmål der de svarte ved å gi ulike poeng. Av de nær 600 deltagerne, viste det seg at 34 hadde så høy skår at de ble definert som treningsavhengige.

Les mer om dette i tidsskriftet Addiction Research and Theory.

Hun forteller at den som er avhengig av trening, gjerne avviser at dette er et problem.

- Men hvis den treningsavhengige får samme beskjed fra både kolleger, venner, familie og treningskamerater, kan det være et første skritt i retning av en erkjennelse. Man kan ikke skape endringer, hvis man ikke synes det er noen grunn til det. Motivasjon er avgjørende for om man lykkes å redusere treningen og gjenfinne en sunn balanse, sier hun.

Når blir sunt til usunt?

Symptomer på treningsavhengighet kan være psykiske symptomer som kontrolltap - det vil si at treningen styrer hele livet og blir tvangspreget. Fysiske symptomer kan være overbelastning - som en følge av stadig mer trening.

Lichtenstein skriver i artikkelen "Når sunnhet blir sykdom" (publisert i det danske tidsskriftet Psykolog nyt) at treningsavhengighet rammer en liten gruppe mennesker1. For denne lille gruppen endrer den sunne livsstilen seg til å bli en sykelig besettelse av mosjon - og de får aldri trent nok.

Men dette er bare for en liten gruppe mennesker. Det er viktig å understreke at de fleste trener for de synes det er artig, de ønsker å ta vare på helsa si, holde vekta og bevare utseende.

Lichtenstein skriver at grensen mellom sunt treningsvett, risikoadferd og overtrening (som reduserer livskvaliteten) er flytende. Studier i utlandet har vist at blant folk som driver idrett, vil 60 prosent utvikle risikoadferd i perioder, mens 5-10 prosent får et slikt forhold til trening at mosjonen får en dominerende betydning og at den ikke lenger er sunn.

- Det eksisterer ikke noen offisiell grense for når sunn og hyppig treningsadferd blir til sykelig overtrening. Hvis vi setter grensen for lav, vil noen mosjonister føle seg sykeliggjort. Hvis vi unnlater å sette en grense, blir vi ikke i stand til å oppspore og tilby behandling til de alvorlige følgene av mosjonsavhengighet, skriver hun.

Neste side