Nyhetsartikkel

Treningsavhengighet

Faresignaler

Treningsavhengighet er ingen diagnose, men tilstanden deler symptomer med andre former for adferdsavhengighet. I artikkelen "Når mosjon blir til misbruk" i det danske fysioterapitidsskriftet Krop og fysik, gir Lichenstein eksempler på faresignaler og symptomer på treningsavhengighet2:

  • Hvis trening oppfattes som det viktigste i livet og alt annet settes til side.
  • Hvis man fortsetter treningen til tross for sykdom og skader.
  • Hvis man øker treningsmengden stadig og blir ikke helt tilfreds.
  • Hvis man blir irritert og rastløs hvis man mister en treningsøkt.
  • Hvis man ikke klarer å redusere treningsmengden.
  • Hvis treningen gir konflikter med familien og venner - de blir bekymret og tilsidesatt.
  • Hvis man øker mengden av trening, men blir likevel aldri helt tilfreds.
  • Hvis man trener mye, ofte daglig eller flere ganger om dagen.
Forrige side Neste side