Nyhetsartikkel

Ved plutselig hjertedød hos idrettsutøver bør familien undersøkes

Når en ung idrettsutøver plutselig dør, bør resten av familien undersøkes. Ofte er årsaken til dødsfallet en arvelig hjertesykdom.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dette ifølge en oversiktsartikkel over gjennomførte studier. Oversiktsartikkelen ble forhåndspublisert på nett i British Journal of Sports Medicine i juli 2010.1

Plutselig død hos unge idrettsutøvere er alltid en katastrofe, og både media, helsetjenesten og befolkningen generelt er opptatt av hvordan man kan forebygge lignende hendelser. Likevel har det inntil nylig vært lite oppmerksomhet mot å undersøke risikoen for at familiemedlemmer til den avdøde skal lide samme skjebne, skriver forfatterne.

I sin oversiktsartikkel har forfatterne sett på effekten av å undersøke familien til avdøde.

53 prosent av familiemedlemmene hadde hjertefeil

Konklusjonen forfatterne trekker er klar - plutselig hjertedød hos en idrettsutøver har ofte arvelige årsaker, og ved å undersøke familiemedlemmer til avdøde, kan man forebygge at flere i familien dør av samme årsak.

I en av studiene forfatterne har sett på, ble familiene til 57 ofre for plutselig hjertearytmidød (sudden arrythmic death syndrome) undersøkt. Det ble ikke funnet synlige feil i hjertet til noen av disse. Det var heller ingen mistanke om at forgiftning kunne være årsaken. Forskerne fant at 30 prosent av familiene hadde en historie der andre familiemedlemmer hadde dødd plutselig før 45 års alder. Ved undersøkelsen fant de at 53 prosent - 61 personer - av familiemedlemmene hadde en arvelig hjerterytmeforstyrrelse. 31 av disse personene fikk behandling som inkluderte betablokkere, eller de fikk operert inn hjertestarter. Alle fikk livsstilsråd om hvordan de skulle forebygge hjertehendelser.

Nær halvparten ble ikke obdusert

I en annen studie ble familien til 43 ofre for plutselig hjertearytmidød undersøkt. Her fant man at 40 prosent hadde hjerterytmeforstyrrelser.

I noen av tilfellene var det uklart hva slags hjertefeil som forårsaket dødsfallet. Forklaringen kan, i følge forfatterne, være at nær halvparten av ofrene i en av studiene ikke ble obdusert, og at de fleste av dødsfallene var forbundet med anstrengelse.

Familien bør straks undersøkes av spesialister

Plutselig hjertedød er en katastrofal hendelse som ofte er forårsaket av arvelige hjerterytmeforstyrrelser. En slik hendelse bør føre til umiddelbar undersøkelse av familien til den døde. Slike undersøkelser er ressurskrevende, fordi det innebærer omfattende tester og krever et team av spesialister. Derfor bør slike undersøkelser sentraliseres til sykehus der man har spesialkompetanse på arvelige hjertesykdommer og der man kan tilby genetisk rådgivning. En slik systematisk undersøkelse har i følge forfatterne av oversiktsartikkelen gjort det mulig å identifisere andre familiemedlemmer med hjertesykdom. På denne måten kan ytterligere katastrofale hendelser i samme familie forhindres, konkluderer forfatterne.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Quarta G, Lambiase P, Elliott P.. Beyond sudden death in the athlete: how to identify family members at risk. British Journal of Sports Medicine 2010; Epub ahead of print: . bjsm.bmj.com