Informasjon

Vi trenger mer hverdagsbevegelse

Flere sliter med å følge myndighetenes råd om 30 minutter om dagen.

Og er det nok, hvis vi sitter resten av tiden?

Det danske Vidensråd for forebyggelse har gitt ut en rapport om at det å sitte stille i hverdagen utgjør en risiko for helsa vår.

For selv om vi gjennomfører anbefalingen og driver fysisk aktivitet 30 minutter om dagen, hjelper det kanskje ikke så mye om vi sitter ned resten av tiden?

Les også: Fire av fem nordmenn beveger seg for lite

Forskerne bak rapporten skriver at det er flere årsaker til at vi sitter så mye som vi gjør. Individuelle forhold og den enkeltes sosiale relasjoner spiller en rolle, men det gjør også de rammene samfunnet gir og hvordan teknologien har utviklet seg. Rapporten forsøker å gi svar på hva det å sitte stille har å bety for helsa vår, og om det er skadelig. Og i så fall: Hvor mye må vi stitte stille for at det skal utgjøre en helserisiko? Kan det være et helseproblem, selv om man lever opp til myndighetenes anbefalning om å være fysisk aktiv 30 eller 60 minutter om dagen?

Les også: Godt trent - men inaktiv

Tid med tv og dataskjerm

At vi sitter mye, er hevet over enhver tvil.

Barn ser i gjennomsnitt over to timer med tv om dagen, mens voksne bruker mellom tre og seks timer av fritiden på stillesittende aktiviteter.

Helsemyndighetene anbefaler voksne å være fysisk aktive minst 30 minutter om dagen - og barn minst 60 minutter.

– Det er ikke nok med 30 minutter om dagen hvis man vil oppnå en optimal helsemessig effekt. Da må man også begrense den tiden man sitter stille ved å legge inn aktiviteter i hverdagen, sier Kristian Overgaard til NHI.no.

Han ledet arbeidsgruppen bak rapporten 'Stillesiddende adfærd - en helbredsrisiko?'

Han sier at stillesittende atferd er en risikofaktor i seg selv.

- Det er fordi vi kan se en negativ effekt på helsen blant de som sitter mye stille, når vi justerer for andre kjente risikofaktorer. Det er altså ikke sunt å sitte for mye om dagen, selv om du trener, sier han.

- Bør myndighetenes råd omdefineres?

- Myndighetenes råd om fysisk aktivitet bør ikke nødvendigvis omdefineres, for det er mye å hente på å få flere til å mosjonere mer. Men rådene kan suppleres med et råd om å begrense unødvendig stillesittende adferd. Det har man eksempelvis nylig gjort i Storbritannia, sier Overgaard.

Les også: Aktive eldre lever lengre

Neste side