Informasjon

Vi trenger mer hverdagsbevegelse

Risiko for sykdom

I forhold til voksnes atferd, er det flere nyere studier som viser at det å sitte stille, er forbundet med økt risiko for type 2-diabetes og hjerte-karsykdommer.

Les også: Aktive kvinner får færre benbrudd

Rapporten omtaler en stor undersøkelse som viser at hvis man øker tv-forbruket med to timer, stiger risikoen for type 2-diabetes med 20 prosent, hjerte-karsykdommer med 15 prosent og for tidlig død med 13 prosent.

Man vet at muskler som ikke er i aktivitet regelmessig, svinner raskt. På samme måte kreves det en regelmessig stimulering av kretsløpet for å bevare kondisjonen.

Dette kan vi se i studier der forsøkspersoner har latt seg utsette for langvarig sengeleie, eller i studier hvor ben eller armer har vært gipset. I slike situasjoner ser vi hvordan musklene, knoklene, kretsløpet og stoffskiftet påvirkes på kort tid.

Rapporten refererer til en studie som viste at blant friske, unge personer som ble sengeliggende, ble det maksimale oksygenopptaket redusert med 25 prosent i løpet av bare tre uker.

Forskerne skriver også at ved sengeleie kan man observere 2-3 prosent tap av muskelmasse i beina per uke.

Videre vil tapet av muskelmasse og en samtidig reduksjon i musklenes evne til å ta opp og omsette fettstoff og karbohydrater, føre til en uhensiktsmessig endring av stoffskifte.

Les også: Sykle til jobben

Forrige side Neste side