Informasjon

Vi trenger mer hverdagsbevegelse

Sitter stadig mer

Men altså: Dette kan i et visst omfang motvirkes gjennom fysisk aktivitet.

Men siden dette er et relativt nytt forskningsområde, er det ifølge forfatterne av rapporten, begrenset viten om både årsaker til og effektene av for mange timers stillesittende atferd.

Det vi vet, er at mange sitter stille både under transport på vei til jobb eller skole, og de sitter på baken i arbeids- og skolelivet. Mange av de stillesittende timene foregår i dag foran en tv eller bak en pc.

Les også: Det er ikke for sent å starte

Og utviklingen går i retning av at vi sitter stadig mer. Samtidig er det uklart hvilke konkrete tiltak som vil være effektive for å redusere dette, og om hvilken effekt slike tiltak vil ha i befolkningen.

Les også: Heller trening enn slanking

Forrige side Neste side