Nyhetsartikkel

Yoga mot hjertesykdom

En metaanlyse har undersøkt effekten av yoga som treningsform, og som forebygging mot hjertesykdom.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

De nederlandske forskerne bak undersøkelsen har analysert flere studier om yoga, og funnet ut at treningsformen gir flere helsegevinster, blant annet redusert risiko for hjertesykdom og metabolsk syndrom.

Sammenlignet med ikke å trene i det hele tatt, viste studiene som ble undersøkt, at yoga kan bidra både til redusert vekt, bedret kolesterol og bedre blodtrykk. Forskerne fant også ut at det var ingen signifikant forskjell mellom yoga og andre typer trening når det kom til å redusere risikoen for hjertesykdom.

Med andre ord: Yoga kan være like effektivt som å sykle eller gå raske spaserturer for å redusere risikoen for hjerteinfarkt eller hjerneslag, skal vi tro resultatene fra undersøkelsen.

Det er ikke klart hvorfor yoga kan være gunstig for hjertehelsa, men forskerne mener at det i tillegg til fysisk trening kan henge sammen med treningens beroligende effekt. Stress har vært knyttet til både hjertesykdom og høyt blodtrykk.

En metaanalyse

Yoga er en eldgammel form for trening som fokuserer på styrke, fleksibilitet og pust for å øke fysisk og mental velvære. De viktigste komponentene i yoga er stillinger (en serie bevegelser designet for å øke styrke og fleksibilitet) og pust. Yoga har sin opprinnelse fra India for omtrent 5000 år siden, og har tilpasset seg tid og sted på en rekke områder.

Det er gjort mange vitenskapelige studier av varierende kvalitet på yoga. Det har lenge vært behov for mer grundige studier på yoga og de potensielle helsefordelene. Men de fleste studiene viser at yoga er en trygg og effektiv måte å øke fysisk aktivitet på, spesielt styrke, fleksibilitet og balanse.

Den aktuelle nederlandske forskningen er publisert i European Journal of Preventive Cardiology, og forfatterne bak studien mener yoga er et enkelt og kostnadseffektivt verktøy for å redusere hjerterelaterte sykdommer.

Studien er en metaanalyse av 37 tidligere randomiserte studier. Totalt var det 2768 voksne (53 prosent var kvinner) som deltok i studiene, med en gjennomsnittsalder på 50 år. En tredjedel av studiene involverte friske mennesker, en femtedel omhandlet spesielt personer som allerede hadde kardiovaskulære risikofaktorer, en fjerdedel personer med diabetes eller metabolsk syndrom (en gruppe av egenskaper som øker kardiovaskulær risiko) og litt over en tiendedel inkluderte mennesker med en bestemt type av hjertesykdom (koronarsykdom).

Også positivt for mental helse

Samlet sett tyder denne studien på at yoga kan være gunstig for å redusere risikoen for hjerte- og karsykdommer og metabolsk syndrom, men likevel skriver forskerne at studien har noen begrensninger.

Blant at annet var det stor variasjon i hvilken type yoga som ble praktisert i de studiene som ble gjennomgått. Frekvens og lengde på treningen varierte også. Det betyr at noen typer yogatrening kan ha mer effekt enn andre. Mange av studiene som er gjennomgått, er dessuten små, noe som øker sansynligheten for at resultatene blir tilfeldige.

Maureen Talbot ved British Heart Foundation, sier til BBC Health at ved å drive med yoga jobber man både med musklene og pusten, og at dette bringer mer oksygen rundt i kroppen - som igjen er gunstig for blodtrykket.

Likevel ønsker hun seg mer forskning som kan vurdere effekten av yoga, men understreker at yogas positive effekt på den mentale helsen er vel etablert.

Kilder

Referanser

  1. Chu P, Gotink RA, et.al. The effectiveness og yoga in modifying risk factors for cardiovascular diease and metabolic syndrome. European Journal og Preventive Cardiology 2014.
  2. www.nhs.uk