Nyhetsartikkel

Alvorlig hamstringskade som ofte overses

I en lederartikkel i British Journal of Sports Medicine påpeker forfatterne at 20 prosent av inkluderte pasienter i en pågående studie av en bestemt type hamstringskade, er helsepersonell. Det er mistenkelig.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Forfatterne av lederartikkelen1 har sett på en bestemt type hamstringskade (skader i muskler på baksiden av låret). I artikkelen argumenterer forfatterne for at mange leger er uvitende om denne type skade -  som blir kalt proksimal hamstring avulsjonsskade.

En proksimal hamstring avulsjonsskade betyr at hamstringsenen rives løs fra sitt utspring på bekkenbeinet (isciale tuberositas) - og river med seg en liten bit av beinet.

Idrettsskade

Slike skader oppstår typisk under idrettslig aktivitet eller ved at man sklir eller faller. I en pågående prospektiv studie som forfatterne av lederartikkelen jobber med, blir det uttrykt bekymring for at dette er en idrettsskade som helsepersonell uforholdsmessig ofte blir rammet av. Hele 20 prosent av inkluderte pasienter med en avrivning av beinutspringet til den proksimale hamstringsenen (full-thickness proximal hamstring tendon avulsion) var leger og fysioterapeuter. I Nederland (der studien pågår) utgjør leger og fysioterapeuter 0.8 prosent av den voksne befolkningen. Denne andelen står i sterk kontrast til den betydelig høyere andelen av helsepersonell som deltar i kohorten.

Diagnostisk forsinkelse

Forfatterne fant også en betydelig diagnostisk forsinkelse mellom når skaden oppstod, og når skaden ble bekreftet med et MR-bilde. Denne forsinkelsen fant de ikke hos leger og fysioterapeuter. Pasienter som fikk forsinket diagnose, fikk typisk diagnosen ordinær strekkskade uten ytterligere bildediagnostikk, og de ble henvist til fysioterapi. Pasientene ble henvist videre derfra når de ikke fikk forventet fremgang.

Forfatterne spør: Har helsepersonell spesifikk risiko for proksimal hamstring avulsjonsskade, eller er forklaringen at de får en grundigere undersøkelse kort tid etter at skaden oppstod?

Kan gi store konsekvenser

Å overse en slik skade kan ha store konsekvenser, ettersom tilfriskningen blir langt dårligere om skaden forblir ubehandlet. En forsinket diagnosen kan også gi kirurgen større utfordringer ved et eventuelt inngrep.

En proksimal hamstring avulsjonsskade innebærer typisk en traumemekanisme med kraftig bøyning i hoften samtidig med at kneet er utstrakt. Pasienten føler eller hører at noe revner, det oppstår sterke smerter (vanskelig å sitte) og funksjonstap - det er vanskelig å gå, og skaden gir omfattende bloduttredelse på baksiden av låret.

Forfatterne konkluderer med at proksimal hamstring avulsjonsskade er en alvorlig hamstringskade som kan gi et uheldig utfall når diagnosen blir forsinket eller oversett. Videre skriver de at deres anekdotiske observasjoner kan antyde at skaden er underdiagnostisert. Målet med det redaksjonelle brevet er å øke oppmerksomheten om denne skaden. Klinikerne må tenke på muligheten for denne skaden og ha lav terskel for bruk av bildediagnostikk når klinisk undersøkelse gir mistanke om tilstanden.

Tidlig diagnose er avgjørende

Ifølge en artikkel som ble publisert i tidsskriftet Sports Health i 20092, blir proksimal hamstring avulsjonsskade ofte oppdaget sekundært til funksjonstapet som følger når skaden behandles uten operasjon. Rask kirurgisk reparasjon av slike skader gir ifølge litteraturen klart bedre prognose.

En ordinær akutt strekk i hamstring er blant de vanligste idrettsskadene, og de fleste slike skader blir behandlet uten operasjon og med godt resultat.

Les også: Strekkskade på baksiden av låret, hamstringskade

Kilder

Referanser

  1. van der Made AD, Tol JL, Reurink G, Peters RW, Kerkhoffs GM. Potential hamstring injury blind spot: we need to raise awareness of proximal hamstring tendon avulsion injuries. BJSM 2018. bjsm.bmj.com
  2. Pombo M, Bradley JP. Proximal Hamstring Avulsion Injuries, A Technique Note on Surgical Repairs. Sports Health 2009; 1 (3): 261-264. www.ncbi.nlm.nih.gov