Nyhetsartikkel

Badminton og øyeskader

Badminton anses vanligvis som en lite risikofylt idrett, men i land hvor det spilles mye badminton, ser man at idretten forårsaker en vesentlig andel av idrettsrelaterte øyeskader.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dette ifølge en pressemelding publisert av BMJ-gruppen i april 201912. Studien pressemeldingen er basert på, ble forhåndspublisert på nett i British Journal of Sports Medicine.

Badminton er særlig populært i Asia, men også i resten av verden øker interessen for sporten. Badminton anses vanligvis som trygt, ettersom det ikke involverer fysisk kontakt.
Men badmintonballer (fjær) er små, faste (i front) og kommer vanligvis i høy fart, og nært spillerne. I land hvor det spilles mye badminton, ser man at idretten forårsaker en vesentlig andel av idrettsrelaterte øyeskader, skriver forfatterne.

Liten studie

Studien var liten, med informasjon fra 52 menn og 33 kvinner som hadde fått øyeskade i en badmintonkamp. Deltagerne var i alderen 15-65 år, og de hadde i gjennomsnitt spilt badminton i syv år. Ingen av utøverne var profesjonelle spillere.

Utgangspunktet for studien var at forfatterne ønsket å finne ut om det var spesielle faktorer som var forbundet med økt risiko for øyeskader ved badmintonspill.

Flest skader i doublespill

badminton2.jpg

I 60 av tilfellene hadde skaden oppstått ved at den skadde fikk en badmintonball i øyet. I de gjenstående 25 tilfellene oppsto skaden etter at spilleren fikk en racket i øyet. Badmintonballer forårsaket flest skader, men skadene etter treff med racket var mer alvorlige. Når racketen traff, var det i noen tilfeller med nok kraft til å velte spilleren, knuse brillene, og til og med rupture øyeeplet.

De fleste av skadene som oppsto, kom i doublespill. Bare ti av skadene oppsto i singelspill. To av tilfellene involverte tilskuere, ikke spillere. I mer enn halvparten av tilfellene hadde doublepartneren forårsaket skaden. Dette skjedde når den andre spilleren snudde seg mot vedkommende, i det han eller hun slo mot badmintonballen. I 31 av tilfellene var det motstanderen som slo ballen som forårsaket skaden.

Halvparten var ikke klar over risikoen

De fleste av de som ble skadet, og de fleste av de (ufrivillige) gjerningspersonene, hadde ikke fått profesjonell badmintonundervisning. Halvparten av de skadde var ikke klar over at badminton anses som en sport med høy risiko for øyeskader.
I fem av tilfellene oppsto det penetrerende øyeskade. I ett av disse tilfellene ble den skadde blind på det skadde øyet. 58 av skadene var blødning i øyet (hyphaema). Det vil si at blodet samler seg i øyets forkammer. 36 av disse utviklet seg til sekundær grønn stær (glaukom). I 23 tilfeller var linsen delvis forskjøvet. I to tilfeller forårsaket skaden netthinneløsning. 26 av de skadde hadde behov for kirurgiske inngrep.

 Bør bruke beskyttelsesbriller

Forfatterne oppsummerer studien med å påpeke at bruk av beskyttelsesbriller bør bli normen blant de som spiller badminton.

Enkelte bør ikke spille badminton i det hele tatt, råder de videre. Dette gjelder de som allerede har svekket syn, som bare har ett fungerende øye, er i en rehabiliteringsfase etter operasjon, eller allerede har gjennomgått øyekirurgi eller øyesykdom.

Øyeskader kan forebygges

Øyeskader er den vanligste årsaken til at barn blir blinde. De fleste øyeskader hos barn i alderen 11-14 år oppstår i idrett, skriver amerikanske National Eye Health Education Program i et informasjonsskriv. 

Amerikanske tall viser at 90 prosent av idrettsrelaterte øyeskader kan forebygges ved hjelp av beskyttelsesbriller, likevel er det få idretter der slik beskyttelse blir brukt.

Her kan du lese mer om øyeskader og idrett

Kilder

Referanser

  1. Yu Jie, Chen Y, Miao J. Doubles trouble–85 cases of ocular trauma in badminton: clinical features and prevention . British Journal of Sports Medicine 2019. bjsm.bmj.com
  2. BMJ Newsroom: Doubles badminton players may be at highest risk of serious eye injury during play www.bmj.com