Informasjon

Idrettsskader - Basketball

Basketball er ikke blant de idrettene med størst skaderisiko.

Hvem er mest utsatt?

Omtrent halvparten av skadene rammer aldersgruppen 13-17 år. I 2/3 av tilfellene er det menn som skader seg. Så mye som annenhver skade finner sted i skoleidretten. Skadene innenfor den organiserte basketballen utgjør 25 prosent av totalen.

Hvilke skader er vanligst?

Kollisjon med mot- eller medspiller er den klart hyppigste skademekanisme. Som i andre ballidretter er det leddskadene som dominerer. Det er også et betydelig antall brudd, de fleste i hånd eller håndledd.

Ankelforstuvninger, fingerskader, kneskader, lårhøner er de dominerende skadene i basketball.

Basketball innebærer mye stopp og løp og fintemanøvre som medfører risiko for skader på leddbånd og menisker i knærne. Skade mot leddbåndet på innsiden av kneet (mediale kollateralligament) er vanligst, som et resultat av et støt mot utsiden av kneet. Skade av fremre korsbånd er en alvorligere kneskade og oppstår ved en plutselig retningsendring eller når man lander etter et hopp.

Det er de musklene og leddene som brukes mest i spillet, som er mest utsatte for skader. Det gjelder muskler som er involvert i rask løping, høye hopp, stopping og starting, finter. Quadriceps, setemusklene, leggmusklene, hamstrings belastes ved løping, hopping, ved utførelse av finter. Men også armene er utsatte for skader: triceps, biceps, deltoidene og rotator cuff musklene, samt de mer sentralt plasserte musklene pektoralis og trapezius.

Forebyggende tiltak

Tekniske tiltak

  • Vær obs på friksjonsforhold mellom skotøy og underlag. Velg riktig sko i forhold til underlag. Velg om mulig parkettunderlag, som gir langt mindre friksjon enn gummiunderlag.
  • Sørg for god sikkerhetsavstand til harde og skarpe gjenstander på siden av banen. Polstre skarpe og andre fremstående gjenstander som ikke kan fjernes.

Personlige tiltak

  • God grunntrening er viktig, spesielt styrketrening. Sterke muskler rundt ledd minsker sjansen for leddbåndskade/ korsbåndskade.
  • God oppvarming er meget viktig.
  • Lytt til kroppens signaler. Ikke press deg selv hvis du er halvskadet. Det øker bare sjansen for skade.

Generelle tiltak

  • Gi undervisning i skadeforebyggende tiltak.
  • Sørg for kvalifisert helsepersonell.
  • Gi riktig førstehjelp på skadestedet.
  • God opptrening etter skade forebygger nye skader.

Vil du vite mer?

Relaterte tilstander

Illustrasjoner

Kilder

Referanser

  1. Gesicki J. Five Common Basketball Injuries. Mueller Sports Medicine. Last updated November 13, 2018. www.muellersportsmed.com