Nyhetsartikkel

Basketballskader blant barn og unge

Det totale antallet basketballskader blant barn og unge har ifølge en amerikansk studie blitt redusert med 20 prosent fra 1997 til 2007. Samtidig har antallet barn som får traumatiske hjerneskader økt med 70 prosent.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dette ifølge en studie som ble publisert i det amerikanske tidsskriftet Pediatrics i oktober 20101. Gjennom studien har forfatterne sett på basketballskader hos barn og unge som er under 20 år, i perioden 1997-2007.

I løpet av ti-årsperioden ble over fire millioner basketball-relaterte skader behandlet på ulike akuttmottak i USA. Det totale antallet skader ble redusert i løpet av perioden, men antallet traumatiske hjerneskader økte med 70 prosent. Traumatiske hjerneskader som blir omtalt i denne studien er først og fremst hjernerystelse, men kan også være brudd i kraniet eller indre skader i hodet.

Den vanligste skaden var overbelastningsskader eller forstuing i beina, noe som forekom i 30 prosent av tilfellene. Oftest forekom skader i ankelen - dette gjaldt i ca. 24 prosent av tilfellene. Brudd og ledd som var ute av posisjon i en finger eller i armen forekom i 15 prosent av tilfellene (oftest en finger).

Gutter fikk oftere rifter i musklene og bruddskader eller ledd som var ute av posisjon enn jenter. Jenter fikk oftere traumatiske hjerneskader og skader i knærne enn gutter. Disse kjønnsspesifikke mønstrene er også kjent fra andre studier om idrettskader.

Gutter får oftest skader

Det var tre ganger mer sannsynlig at tenåringer i 15-19 års alderen skadet beina i forbindelse med idretten, enn det var for de yngre barna. Barn i 5-10 års-alderen fikk oftere skader i fingrene og armene, traumatisk hjerneskade og brudd eller ledd ute av posisjon enn de eldre utøverne. Tre fjerdedeler av skadene rammet gutter, og de yngste barna hadde lavest skadeandel. Gutter ble oftere innlagt på sykehus på grunn av basketball-relaterte skader enn jenter, og barn i 5-10 års-alderen ble oftere innlagt enn eldre barn og unge. Årsakene til sykehusinnleggelse var i 57 prosent av tilfellene brudd og ledd som var ute av posisjon. I 14 prosent av sykehusinnleggelsene var årsaken traumatisk hjerneskade.

Totalt sett sto traumatisk hjerneskade for 2.6 prosent av alle skadene innen basketball, og antallet slike skader økte betydelig i ti-årsperioden. Forfatterne tror at det korrekte antallet traumatiske hjerneskader er enda høyere. I en annen studie er det vist at mer enn 1/3 av idrettsutøvere ikke gjenkjenner symptomer på hjernerystelse, eller varsler om disse til treneren. 28 prosent fortsetter å spille etter å ha fått en ball mot hodet som forårsaker svimmelhet.

Bør forskes mer for å finne ut hvorfor antallet hjerneskader øker

Studien har flere svakheter. Blant annet fanger den bare opp de skadene som ble behandlet på akuttmottakene, og ikke skader som ble behandlet på legekontor, av fysioterapeut, av treneren eller av andre. Noe av styrken til studien, er det høye antallet deltagere.

Selv om det totale antallet basketballskader ble redusert i løpet av denne perioden er det høye antallet skader bekymringsverdig, skriver forfatterne i konklusjonen. For å redusere risikoen for traumatiske hjerneskader, bør man prøve å gjøre grep som kan forebygge dette. Blant annet bør de yngste spillerne spille med en ball som er tilpasset aldersgruppen. Dette kan redusere risikoen for hjernerystelse og fingerskader. Røft spill bør også unngås - for å redusere risikoen for kollisjoner. Forfatterne påpeker at det er behov for mer forskning for å finne ut hvorfor antallet traumatiske hjerneskader øker, og for å finne flere tiltak som kan redusere skadeomfanget i den populære idretten.

Kilder

Referanser

  1. Randazzo C, Nelson NG, McKenzie LB.. Basketball-Related Injuries in School-Aged Children and Adolescents in 1997–2007. Pediatrics 2010; 126: 727-33. pediatrics.aappublications.org