Informasjon

Idrettsskader, båt- og vannsport

Hvilke skader er vanligst?

60 prosent av skadene oppstår ved fall eller kollisjoner med folk eller gjenstander. De fleste sammenstøt inntreffer i svømming, selv om det også er noen få kollisjoner i vannski og motorbåtsport. Fallene er hovedsakelig uhell i svømmehall på glatt underlag.

Det er ikke uvanlig med skader innenfor sportsaktiviteter som elvepadling og windsurfing. Innenfor windsurfing angis det at skulderplager ikke er uvanlig - særlig blant litt eldre utøvere.

Når det gjelder skadetype er det sårskader og leddskader som dominerer. Det er hovedsakelig ankelledd og håndledd som skades. 13 prosent av skadene var i 1995 brudd, fortrinnsvis i ankel, hånd, underarm og kragebein. En av tjue skader er indre hodeskader, og denne andelen er stigende, noe som settes i sammenheng med stor aktivitet i vannski og motorbåtsport.

Amerikanske undersøkelser viser at det er økt forekomst av alvorlige ryggmargsskader hos utøvere som driver med båt- og vannsport i stor fart.

Forrige side Neste side